Finalitzen els Jocs Olímpics, i ara què?

Finalitzen els Jocs Olímpics, i ara què?

Uns Jocs Olímpics destaquen per ser un dels espectacles esportius més esperats per la població mundial els quals acullen als i a les millors esportistes del moment. En relació a la competició esportiva, els JJOO solen deixar moments per a la història però, com es preveu el futur una vegada aquests han acabat? Què en serà de totes les infraestructures construïdes única i exclusivament per a la competició olímpica?

Aquestes qüestions són les que apareixen quan acaben els Jocs Olímpics. En el cas de Rio de Janeiro també s’ha produït aquesta situació i, en plens Jocs Paralímpics, ja s’estan prenent mesures per a poder fer font a la gestió de les grans instal·lacions Olímpiques. Es preveu que, en la situació en la que es troben les institucions locals, les instal·lacions acabaran en mans privades ja que la situació de l’àmbit públic és molt complexa i delicada. Algunes de les instal·lacions seran desmuntades per construir infraestructures per a la població local, però d’altres quedaran dempeus atenent a la sort dels grans inversors que puguin fer-se’n càrrec.

D’aquesta manera, el punt negre de les grans construccions olímpiques torna a fer acte de presència preveient un abandonament de gran part d’aquestes en el futur i la seva infrautilització sense generar cap tipus d’activitat ni injecció econòmica per a la seu, com ha passat en alguns casos. En un gran esdeveniment, a l’hora de determinar la situació i construcció de grans equipaments com els que s’han pogut veure les darreres setmanes a Rio de Janeiro, s’ha de tenir molt en compte el seu futur després de la competició. Per a la construcció de les instal·lacions es comença a tenir en compte aquest fet i s’està treballant tant en les instal·lacions com a construcció, com també en l’aprofitament posterior d’aquestes per tal de donar-los una continuació esportiva després de la competició. Aquest és el cas d’algunes ciutats que van acollir o acolliran un gran esdeveniment esportiu com van ser els JJOO de Barcelona 1992, els de Londres al 2012 i els esperats Jocs Olímpics del Mediterrani de Tarragona 2017. En els propers mesos es comprovarà si Rio de Janeiro també ha planificat la post competició i ha pogut donar sortida a aquestes grans instal·lacions.

Infraestructures efímeres que queden oblidades després de les grans competicions. Quan es posaran els mitjans per frenar aquest fenomen tan perjudicial per a les seus olímpiques? Val més l’èxit durant unes setmanes que l’impacte negatiu que queda en els següents anys?

 

Fotografia: El Periódico