Presentació de la 2ª edició de l’estudi dels Ajuntaments i l’Esport (2016)

Presentació de la 2ª edició de l’estudi dels Ajuntaments i l’Esport (2016)

El passat mes d’octubre es va celebrar a la sala d’actes de l’INEFC la presentació de la segona edició de l’estudi dels Ajuntaments i l’Esport a la província de Barcelona (2016), impulsat per la Diputació de Barcelona i l'INEFC. La primera edició es va realitzar a l’any 2010 i ha permès establir comparatives i identificar tendències dels darrers 6 anys.

Han estat un total de 120 municipis de la província de Barcelona els que ha han pres part en l’estudi a través d’una enquesta demoscòpica i més d’un 90% dels municipis enquestats ja participaren en l’edició de 2010.

Entre els temes tractats durant aquesta presentació, s’ha pogut identificar 5 aspectes fonamentals que ajuda a realitzar una fotografia de la situació esportiva municipal de la província.

  • Tendència a la recentralització

Reducció en el número d’organismes autònoms, especialment en els municipis més grans.

  • Increment en la importància de les entitats esportives

Major relació entre el Servei d’Esports i les Entitats i major pressió social d’aquestes pel rol adoptat.

  • Estabilitat dels equips de treball

Major antiguitat en els càrrecs de responsabilitat i manteniment dels estereotips de gènere.

  • Noves formes de comunicar-se amb la ciutadania

Irrupció de les xarxes socials com a canal de comunicació per a totes les edats.

  • Ampliació dels espais de pràctica

Preocupació per la gestió dels espais públics urbans i naturals i conscienciació de la visió de sostenibilitat en el manteniment de les instal·lacions.

La manca de pressupost i planificació estratègica, són factors que limiten la millora i ampliació dels diferents parcs d’equipaments esportius i l’augment de la pràctica esportiva entre la ciutadania. Tot i així les expectatives dels diferents ajuntaments participants són principalment realitzar millores en els seus equipaments esportius i potenciar la pràctica en el medi urbà i natural com a tendència de futur.

Properament es realitzarà la publicació de l'estudi. Seguidament trobareu la presentació dels principals resultats: