El Mercat de treball en context de l’esport a Catalunya

El Mercat de treball en context de l’esport a Catalunya

El Mercat de treball en context de l’esport a Catalunya: especial incidència en la província de Barcelona

Any 2014

Promotor Diputació de Barcelona, Observatori Català de l’Esport i COPLEFC

Autors  Viñas, J (itik), Vilanova, A; & Pérez, M. 

Resum

Aquest treball es la continuitat de l’estudi impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) l’any 1998 y el 2009 i completat amb noves investigacions en el mercat de treball dels llicenciats i llicenciades en educació física en les universitats INEFC-Barcelona i l’INEFC-Lleida, la Facultat de Ciències de l’Educació i de l’Esport de Blanquerna i la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic.  Per altre costat, s’ha portat a terme una investigació orientada a conèixer el perfil dels i les professionals (universitaris i no universitaris) que actualment estan treballant en el mercat laboral de l’esport, acotant el treball de camp a organitzacions de la província de Barcelona.

Presentació de l’estudi Mercat de treball en l’esport 2014

 

                              

 

Estudi complert Mercat de treball en l’esport 2014          Publicació estudi Mercat de treball de l'esport 2005