Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals

Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals

Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals

Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals. Aprenentatges d’experiències amb dissenys i resultats dispars en municipis de menys de 20.000 habitants

Any 2016

Promotor Escola Administració pública de Catalunya

Autors  Camps, A & Viñas, J (itik) 

Resum

L’estudi Els acords de partenariat publicoprivat en els complexos esportius municipals en municipis de menys de 20.000 habitants. Aprenentatges d’experiències amb dissenys i resultats dispars, analitza quatre casos de municipis que han desenvolupat partenariats publicoprivats per a la gestió d’equipaments esportius municipals i que han assolit resultants diferents.

En un context en què, durant la crisi, s’han donat casos de projectes d’aquest tipus que s’han vist abocats al tancament. A partir de la descripció i interpretació de casos reals, l’estudi intenta aportar llum sobre les relacions entre les corporacions locals i el sector privat. Unes relacions que el mateix marc normatiu estableix que en la seva essència no són d’igual a igual. La necessitat de preservar l’interès i el servei públic per part de l’Administració determina ja d’entrada unes regles del joc que caldrà que l’entitat privada entengui i accepti. Tanmateix, aquesta desigualtat no impedeix que cada vegada sigui més necessari establir ponts de col·laboració entre ambdós sectors per continuar garantint una oferta esportiva de qualitat i accessible a tota la ciutadania. L’estudi resulta oportú per tal de reflexionar sobre la idoneïtat d’aquest mecanisme i sobre com garantir que generin resultats positius per a ambdues parts.

Estudi Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals