Estudi dels hàbits esportius escolars a Barcelona

Estudi dels hàbits esportius escolars a Barcelona

Estudi dels hàbits esportius escolars a Barcelona

Any 2013 i 2008

Promotor Institut Barcelona Esports

Autoria itik, consultoria esport i lleure

Resum

Estudi que planteja quins són els hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona fora de l’horari aportant una visió de la situació actual. L’estudi es va realitzar amb la intenció de poder definir a posteriori criteris que orientin les futures polítiques de promoció i difusió de l’activitat física i l’esport en edat escolar.

 

     estudi hàbits esportius escolars barcelona