Estudi dels hàbits esportius de la població escolar a Espanya

Estudi dels hàbits esportius de la població escolar a Espanya

Estudi dels hàbits esportius de la població escolar a Espanya

Any 2010

Promotor Consejo Superior de Deportes – Fundación Alimentum

Autoria itik consultoria esport i lleure

Resum

Estudi realitzat amb l’objectiu d’obtenir informació respecte a l’activitat físico-esportiva organitzada fora de l’horari lectiu així com de l’activitat física no organitzada durant el curs escolar i períodes de vacances, mitjançant una enquesta realitzada per més de 20.000 nens i nenes d’edats compreses entre els 6 y els 18 anys de tot l’Estat espanyol.

habitos deportivos poblacion escolar españa