Els ajuntaments i l’esport

Els ajuntaments i l’esport

Els ajuntaments i l’esport

Anys 20162011

Promotor Diputació de Girona i Diputació de Barcelona

Autoria 2016: Viñas, J (itik); Marquès, C (itik)  -  2011: Viñas, J (itik); Pérez, M (itik) & Puig, N 

Resum
La investigació “Els ajuntaments i l’esport a Catalunya” es basa en un estudi quantitatiu amb l’objectiu d’obtenir dades estadístiques que reflecteixin la realitat en la gestió de l’esport local. Les dades recollides durant el treball de camp ofereixen informació de la situació actual, ja que no ha estat objecte de la investigació fer un estudi sobre l’evolució de l’esport a escala municipal. La informació que es desprèn de l’estudi analitza diferents àmbits; des del sistema de relació amb els stakeholders fins al pressupost municipal destinat a esports.

              ajuntaments_esport_barcelona

       Estudi Girona                                    Estudi Barcelona 2011

                           

  Estudi Barcelona 2016