Turisme i esport com a motor econòmic

Turisme i esport com a motor econòmic

La combinació turisme + esport està resultant ser un dels atractius més destacats en l'oferta turística actual, ja que es tracta d'un mercat en expansió que ofereix beneficis econòmics a nivell local, autonòmic i nacional. L'actual procés de diversificació dels productes turístics, les noves motivacions de la demanda així com l'augment de la pràctica esportiva a nivell competitiu i de lleure, doten aquest binomi d'un destacat potencial.

Segons Standevan & Deknop (1999:12), el turisme esportiu són “totes aquelles formes actives i passives que inclouen activitat esportiva, participant-hi de forma causal, o organitzades amb finalitats no comercials i de negoci que motiven el desplaçament des del lloc habitual de residència”. Hi hauria, doncs, turistes que viatgen per participar en esdeveniments i/o activitats (actius), i turistes que viatgen per ser espectadors (passius). Actualment, les activitats esportives són una de les opcions d'oci més importants en la nostra societat, ja sigui com a practicant o com a espectador. De la mateixa manera, l'esport representa una de les motivacions més destacades a l'hora de fer turisme ja sigui en esdeveniments esportius (campionats de futbol, bàsquet, motor, maratons i mitges maratons, lligues esportives, etc.) o bé com a practicant en l'entorn (esports d'aventura, ciclisme, senderisme, etc.).

Segons l'estudi "El Turismo Deportivo en España" elaborat per The Ostelea School of Tourism & Hospitality i publicat enguany, el turisme esportiu del país supera els 10 milions de visitants, xifra que creix un 9,57% respecte l'any anterior, i augmenta també la despesa del turista espanyol per motiu esportiu fins els 595 milions d'euros (un 29,3% més des del 2009). Cal tenir en compte que les activitats de turisme esportiu generen un major impacte econòmic que les de turisme tradicional, ja que la despesa generada repercuteix en major mesura en la renda i l'ocupació local. Una altra dada que confirma la rellevància del turisme esportiu al país, és la presentada al Saló Internacional de Turisme Euroal 2016, la qual indica que el 8% dels turistes que arriben a Espanya ens visiten per motius vinculats amb l'esport.

L'estudi elaborat per Ostelea indica que Catalunya és la Comunitat Autònoma que disposa d'una major oferta en espais esportius amb un total de 32.128. En aquest sentit, l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya potencia aquesta àmplia oferta certificant amb el segell de Destinació de Turisme Esportiu els municipis de Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis d’alta qualitat per a la pràctica de l’esport. L'objectiu és promocionar i comercialitzar l’oferta turística catalana relacionada amb els esports entre un segment de la demanda molt concret però d’alta qualitat: esportistes d’alta competició, turistes que centren les vacances en l’esport, turistes que practiquen l’activitat esportiva durant el temps d’esbarjo, o bé el públic visitant amant dels grans esdeveniment esportius. Actualment, són 16 els municipis catalans que compten amb aquesta distinció.

Així doncs, tant els ens locals com el sector mercantil turístic disposen en l'actualitat d'una gran oportunitat per planificar, organitzar i oferir productes i serveis destinats al turisme esportiu, ja que es tracta d'una demanda en creixement, amb una elevada fidelitat y amb un elevat consum, tal i com indiquen els estudis realitzats.

Itik Consultoria ha participat en diferents projectes turístico-esportius com, per exemple, en el projecte "Fer de la Frontera un Camí cap a la Formació" (FFCF) emmarcat en el programa POCTEFA dins dels fons FEDER de la Unió Europea, en el qual ha realitzat un assessorament tècnic i administratiu d'acord a les diferents necessitats de les fases del projecte.