Publicació de l'estudi 'L'Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015'

Publicació de l'estudi 'L'Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015'

El passat mes de febrer es va produir la publicació de l'estudi 'L'Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015', promogut per l'Observatori Català de l'Esport i realitzat per Itik Consultoria. L'estudi és una reedició del realitzat l'any 2009 i analitza la situació actual dels clubs esportius des de diferents perspectives de la gestió així com l'evolució que han tingut des del primer estudi.

Tenint en compte la importància de l'associacionisme en el sistema esportiu català, on els clubs esportius juguen un paper fonamental, les conclusions extretes d'aquest estudi resulten d'especial interès per l'àmbit de l'esport a nivell territorial. Entre aquestes, en destaquen les següents:

  • El 95,5% dels clubs esportius catalans pertanyen a alguna federació esportiva, dada que es manté estable respecte l'estudi del 2009.

  • Els clubs catalans són majoritàriament petits (el 87% no té més de 300 membres associats) i de llarga tradició (el 53,7% es va fundar fa més de 30 anys). Predominen els homes entre les persones que decideixen associar-se a un club , ja que tant sols un terç dels associats/des són dones.

  • Els clubs tenen 2,7 seccions esportives de mitjana, però més de la meitat dels més grans tenen més de 4 seccions.

  • Augmenten les llicències esportives de les dones respecte el 2009, tot i que la gran majoria de les persones amb llicència són homes (70,5%).

  • Incrementen les activitats per a col·lectius específics, sobretot en activitats per a infants menors de 6 anys (43,5%) i per a persones amb discapacitat (24,3%). Aquest fet demostra l'interès dels clubs en comptar amb oferta de salut i lleure.

  • Els homes continuen ocupant la majoria dels càrrecs de les juntes directives, i la presidència és ocupada per persones d'entre 46 i 55 anys amb una mitjana de més de 9 anys de durada, havent poca rotació.

  • Els clubs cada cop es democratitzen més, doncs el procediment de votació per l'elecció de les juntes augmenta respecte el 2009.

  • La majoria dels treballadors dels clubs són voluntaris, excepte en els clubs de més de 1.000 membres els quals disposen de major proporció de persones remunerades.

  • Augmenta en 10,5 punts la preocupació per aspectes econòmics respecte el 2009, fet comprensible per la situació d'inspeccions que pateixen els clubs actualment.

  • Els clubs més grans han afrontat la regularització de l'equip de treball a través de la contractació laboral, mentre que els clubs petits i mitjans ho han fet mitjançant contractes de voluntariat.

Les dades obtingudes a l'estudi permeten veure com els importants canvis produïts a nivell socio-econòmic en terres catalanes influeixen en l'estructura del sistema de clubs, tot mantenint el rol que ocupen dins del sistema esportiu local.