Els tècnics esportius, l’actiu més valorat en complexos esportius municipals

Els tècnics esportius, l’actiu més valorat en complexos esportius municipals

La qualitat esportiva i el tracte personal són la clau en la qualitat del servei esportiu. El monitoratge esportiu és l’ítem més ben valorat amb una nota de 6,81 sobre 10 seguit per l’atenció al públic amb un 6,79. L’aspecte amb una valoració inferior és la relació qualitat/preu amb un 5,53 sobre 10. Davant la valoració general dels usuaris d’un Complex esportiu aquesta es situa en un 6,28.

Aquests són alguns dels resultats de l’Enquesta de Satisfacció dels usuaris de 38 complexos esportius municipals de la Província de Barcelona (edició 2015). Itik consultoria ha realitzat aquest estudi en el marc dels Cercles de Comparació Intermunicipals d’Esports de la Diputació de Barcelona en els anys 2013, 2014 i 2015 podent veure l’evolució dels resultats en el temps.

S’observa que una disminució en la percepció de la qualitat del servei amb una tendència a la baixa en aquests 3 anys, obtenint una menor valoració cada un dels ítems puntuables. Per grups d’edat es pot veure com el segment de 30 a 44 anys és el més exigent pel que fa la valoració del servei amb una nota mitja de 5,94 mentre que el segment de + de 60 anys és el que presenta una puntuació més alta. Aquests però, són els únics que han valorat la neteja com aspecte amb menor puntuació.

Resultats enquesta satisfacció online usuaris cems

 

Conèixer la satisfacció dels teus usuaris és bàsic per identificar les millores a realitzar en la instal·lació així com preveure les tendències i actuar anticipadament. Si a banda d’una valoració quantitativa es combina aquesta anàlisi amb metodologies qualitatives, la informació obtinguda permet dissenyar un pla d’acció adaptat a la teva organització, eficient i amb facilitat d’implementació. I tu ja coneixes el que pensen els teus usuaris?