Presentació de l'estudi ‘Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016’

Presentació de l'estudi ‘Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016’

El passat 6 d’abril del 2017 es va realitzar la presentació de l’estudi sobre els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016, promogut pel Consell Català del Esport i realitzat per Jordi Viñas, d’Itik Consultoria. L’estudi, el primer d’aquestes característiques que es realitza a nivell català, es va realitzar entre l’alumnat escolaritzat de 1er de Primària a 4rt d’ESO durant el curs acadèmic 2015-2016.

Degut a la importància que estan adquirint els hàbits saludables en la societat actual, i en concret els hàbits esportius, en els nens i nenes d’avui en dia, les conclusions extretes d’aquest estudi resulten d’especial interès per identificar les preferències en relació al tipus de pràctica esportiva, les motivacions que indueixen a la pràctica, o bé les causes que indueixen a l’abandonament, entre d’altres.

Entre les conclusions extretes, en destaquen les següents:

  • El 72,8% dels escolars catalans són practicants d’algun tipus d’activitat físico-esportiva.

 

  • Entre els practicants, un 44,3%  dels nens i nenes escolaritzats realitzen la pràctica esportiva de forma organitzada, és a dir, amb un tècnic que la dirigeixi o supervisi.

 

  • Per sexes, un 78% dels nois practiquen esport almenys un cop per setmana fora del horari lectiu, davant d’un 68,1% de noies.

 

  • Analitzant segons el lloc de naixement, els nascuts fora de Catalunya, tant nois com noies, tenen uns percentatges més reduïts, sent significativament inferiors en les noies. (48%,2% noies i 61,3% nois)

 

  • Segons l’edat, durant el període 1er de Primària a 6è de Primària la pràctica esportiva augmenta progressivament, arribant a un 80,4%. En canvi, des de 6è de Primària fins a 4rt d’ESO es produeix un descens pronunciat fins arribar a un 67,7%. Tal i com s’ha vist en altres estudis de característiques similars, el pas de primària a secundaria esdevé clau en el descens de la pràctica.

 

  • Entre els nois, els esports més practicats són el futbol (34,6%), bàsquet (10,4%) i arts marcials (7,1%). En canvi, en les noies ho són la dansa (19,9%), natació (10,8%) i bàsquet (9,2%).

 

  • Els principals motius pels quals els nois i noies practiquen esport són, perquè els hi agrada l’activitat que realitzen (31,4%), per estar en forma (12,9%) i perquè els hi agrada competir (8,7%).

 

  • En l’esport de competició, existeixen diferencies entre nois i noies. En els nois, predominen les competicions federades en un percentatge més elevat que les noies (66,7% pels nois i un 49,6% per les noies). Pel que fa a l’edat, els alumnes de 3er i 4rt d’ESO són els més propensos a realitzar competicions federades (72,3%).

Les dades obtingudes en aquest estudi ens ajuden a fer una primera fotografia dels hàbits esportius dels escolars catalans. Aquest ha de servir com a estudi base per futures propostes i revisions.