Com és un estudi d'hàbits esportius?

Com és un estudi d'hàbits esportius?

METODOLOGIA

 • Qüestionari en línia personalitzable a la realitat de cada territori
 • Centres escolars com a mitjà per arribar a la mostra
 • Anàlisi de dades mitjançant SPSS
 • Elaboració d'informe de resultats
 • Termini de realització: 3-5 mesos en funció de la grandària de la mostra

 

FITXA TÈCNICA

 • Mostra àmplia i representativa
 • Elevat nivell de confiança
 • Reduït error mostral
 • Recollida de dades en períodes lectius

 

QUINA INFORMACIÓ PODEM OBTENIR?

 • Nivell de pràctica segons sexe, edat-curs, regions-territoris i titularitat del centre
 • Nivell i causes de sedentarisme
 • Nivell de competició, tipologia, fair play
 • Nivell i causes d'abandonament de la pràctica esportiva
 • Motivacions cap a la pràctica esportiva
 • Ampliació a altres hàbits saludables (alimentació, higiene, etc.)

 

LLIURAMENT

 • Base de dades en format SPSS
 • Informe de conclusions
 • Arxiu amb la presentació dels principals resultats
 • Possibilitat de presentació pública de l'estudi per part d'Itik Consultoria

 

UTILITATS

 • Comparar el nivell de pràctica amb altres províncies, regions, territoris
 • Identificar si el nivell de pràctica està dins dels paràmetres recomanats per l'OMS
 • Identificar els aspectes determinants de la pràctica esportiva extraescolar
 • Encaminar polítiques per incrementar la pràctica d'activitat fisicoesportiva i incentivar que els escolars adoptin hàbits esportius des dels inicis de vida per gaudir dels beneficis que aquesta comporta.

 

Descobreix els estudis d'hàbits esportius de la població escolar realitzats per Itik Consultoria.

Contacta amb nosaltres per obtenir un pressupost detallat en funció de les teves necessitats.