La vivència i experiència en el sector serveis

La vivència i experiència en el sector serveis

El canvi d’any sempre és un bon moment per reflexionar. És el moment ideal per avaluar si s’han aconseguit els objectius esperats, plantejar els de l’any que arriba, revisar l’estratègia o la adaptar seva posada en acció. També és el moment ideal per valorar com ha canviar el sector esportiu i el servei que oferim des de la nostra organització. Ens podem respondre preguntes com

  • Els usuaris viuen els meus servies de la mateixa forma que l’any anterior?
  • Quins canvis he fet durant l’any per millorar aquesta experiència?
  • Quines novetats hi ha al sector?
  • I en general, quines novetats hi ha que puguin afectar a la societat en general i a la seva forma de viure, comunicar-se, experimentar...

Avui en dia, la clau de l’èxit en la major part dels serveis  esportius és la satisfacció de l’experiència viscuda i de la seva personalització. La major part de la transformació del sector serveis passa pels canvis tecnològics que estan modificant la forma de viure el dia a dia de la ciutadania. Aquesta tecnologia i el tractament del big data permeten una màxima personalització i a la vegada flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de cada moment.m Això deriva a que s’ha de valorar el disseny dels serveis des d’una perspectiva diferent, des d’una perspectiva més amplia i a la mateixa vegada específica en totes les seves variants. Hem de pensar en processos i no tant en àrees organitzatives de treball. Hem de pensar en com l’usuari pot viure el nostre servei i què pot desitjar en el seu desenvolupament. Hem d’adonar-nos com en com s’està transformant la forma en que nosaltres mateixos vivim l’oferta d’aquest servei.

Els següents vídeos mostren com la tecnologia transforma el sector serveis, creant una experiència de l’usuari més complerta i adaptada a les seves necessitats.

Són un punt de partida ideal per a reflexionar sobre els objectius per al proper any per a la nostra organització...