Els Cercles de Comparació Intermunicipal finalitzen l’edició 2017

Els Cercles de Comparació Intermunicipal finalitzen l’edició 2017

Els passats dies 13 i 15 de desembre van tenir lloc respectivament les jornades de cloenda del Cercle de Comparació Intermunicipal dels Serveis d’Educació i del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona, en els quals Itik és la consultoria col·laboradora. En aquestes jornades acudeixen els representants tècnics i polítics dels municipis participants als Cercles, i es fa una exposició dels resultats obtinguts, així com una ponència realitzada per un expert o experta del sector que resulti d’interès pels participants.

En ambdues jornades, el Servei de Programació de la Diputació de Barcelona va fer una exposició de com s’ha transformat la estructura de la despesa municipal en la prestació dels diferents serveis que participen als diferents Cercles de Comparació. Aquestes dades representen una fotografia de les finances municipals de la província de Barcelona. Destaca la disminució general del deute dels Ajuntaments els 4 darrers anys, i l’augment de la despesa per habitant alhora que també augmenten els ingressos per habitant. Es pot concloure que els Ajuntaments de la província estan en el moment més alt d’estalvi, però tenen els pressupostos limitats per la regla de la despesa de l’Estat.

Com a resultats del Cercle dels Serveis d’Educació, escoles bressol i escoles de música, és rellevant que han augmentat els alumnes d’ambdós serveis i es demostra la gran influència de l’entorn (natalitat i situació econòmica). Es tracta de serveis que destaquen per la seva qualitat i que s’adapten per satisfer les necessitats de la demanda, alhora que existeix un compromís perquè siguin accessibles al conjunt de la ciutadania.

El Cercle del Servei d’Esports indica un destacat augment de la població abonada als complexos esportius municipals els darrers 4 anys, els quals estan arribant al màxim de la seva capacitat. També augmenta en el mateix període la població inscrita a serveis esportius organitzats pels Ajuntaments. La participació en les entitats esportives presenta també un increment respecte l’any anterior, tant en participants com en massa social.

Entre els 3 serveis analitzats en els esmentats Cercles, han participat un total de 142 representants de municipis, consolidant l’èxit de participació en el projecte dels darrers anys.