Quines són les principals tendències en el sector del fitness per a l’any 2018?

Quines són les principals tendències en el sector del fitness per a l’any 2018?

El passat mes de gener es publicaven els resultats de l’Enquesta Nacional de Tendències en Fitness a Espanya per 2018 elaborat per Óscar L. Veiga, Manel Valcarce, Adrián King Clavero i Miguel A. Cámara. L’objectiu de l’enquesta és identificar quines seran les tendències en el sector del fitness per al pròxim any, així com comprovar quines d’aquestes realment estan consolidades en el temps i quines són tendències temporals.

A la present notícia s’analitzen els resultats obtinguts en termes generals i posteriorment, quedarà publicada una segona part d’anàlisi dels resultats en forma de comparativa de diverses comunitats autònomes del país.

La mostra de l’enquesta la constituïen un total de 12.531 professionals de diferents sectors del fitness (centres privats, instal·lacions públiques, etc.), dels quals es van obtenir 637 respostes (ràtio de 5,1%). Els enquestats van ser majoritàriament homes (70,2%) d’entre 22 i 34 anys d’edat (42,2%). A més, el 55,2% afirmava tenir una experiència superior als 10 anys al sector del fitness, principalment en centres privats (52,5%).

Els enquestats van ser preguntats sobre quina rellevància atorgaven a les diferents tendències, puntuant quines serien segons les seves percepcions, les principals de l’any 2018. Segons aquestes puntuacions, a continuació es mostren les 20 tendències més rellevants segons els/les enquestats/des. El llistat l’encapçalen el “personal format, qualificat i experimentat”, amb una mitjana de 8,61 punts, seguida de “l’entrenament funcional” amb un 8,14 i “l’exercici i pèrdua de pes” amb un 8,03.

 

 

Si es comparen aquestes 20 tendències amb les recollides a l’enquesta nacional de l’any 2017, es troba com la tendència número 1 continua sent “personal format, qualificat i experimentat”. Els cinc llocs següents, mantenen les mateixes tendències que l’any anterior però amb canvis pel que fa a la importància atribuïda. S’observa com les apps d’exercici per a telèfons mòbils, les classes col·lectives i els equips multidisciplinaris de treball són tendències noves respecte l’enquesta de l’any 2017.

 

* Indiquen tendències que poden ser considerades equivalents a les enquestes tot i que no han sigut formulades de la mateixa forma en ambdues edicions.

 

Existeix una gran diferència pel que fa a les posicions que ocupen les “activitats a l’aire lliure” i la “correcció postural i prevenció/recuperació de lesions” que cauen fins les darreres posicions de la taula. Si es comparen amb els resultats de l’enquesta internacional, es veu com hi ha prou coincidència tot i els canvis d’importància que es poden observar. Destaca que, segons aquesta enquesta, la “tecnologia portàtil ‘de vestir’” és la principal tendència mentre que a nivell nacional, ocupa una posició molt més discreta.

En resum, es troben en els primers sis llocs de la taula les mateixes tendències que ocupaven aquestes posicions a l’enquesta de 2017 amb alguna petita variació. Continua liderant la taula la mateixa tendència de “personal format, qualificat i experimentat”. A més, comparat amb els resultats de les tendències internacionals, es pot observar com aquestes coincideixen prou i fins i tot, es troben dins del top 6 les tendències “entrenament intervàlic d’alta intensitat (HIIT)”, “entrenament amb pes corporal” i “personal format, qualificat i experimentat”, en ambdues enquestes. Destaca la diferència que hi ha amb la importància de la “tecnologia portàtil ‘de vestir’”, que a l’enquesta internacional ocupa el primer lloc i a l’enquesta nacional, es situa en un discret número 16.

Estudis com el que s’ha presentat permet conèixer la realitat del sector per adaptar-se estratègicament a les demandes del mercat. Conèixer les tendències del fitness per aquest 2018 permet iniciar un procés de reflexió estratègica amb la finalitat de valorar adaptar-se o no a les mateixes. I tu, coneixes la realitat del teu sector?