El flow dels plans estratègics

El flow dels plans estratègics

Tot canvia. El sector empresarial, el sector públic, el sector esportiu, el sector turístic, el sector de l'oci. La societat canvia, les organitzacions canvien, les persones canviem. Els plans estratègics també canvien.

La planificació estratègica és una eina clau per a qualsevol organització esportiva i de qualsevol altre àmbit. Ens permet saber quin és el punt de partida, on volem anar i com arribar-hi. Però encara són útils els plans estratègics tradicionals?

Aquest article  de la revista Forbes afirma que els plans estratègics estan morts. La velocitat actual dels canvis en la forma de comunicar-nos, treballar i pensar fa que el llarg termini deixi de tenir lògica dins de la perspectiva de la planificació. És cert, el futur és canviant, incert, no es pot predir. Però llavors que fem, improvisem?

La concreció de l'estratègia per a qualsevol organització doncs, ha d'adaptar-se a la realitat i per això els plans estratègics han de deixar fluir. Han de ser vius, adaptats a cada organització i a cada realitat, han de ser flexibles i amb una concreció temporal molt més curta. Han de ser únics tenint en compte els següents aspectes:

  • Enfocament variable: l'enfocament del pla serà diferent segons les preocupacions de cada organització: orientat a resultats, a l'equip intern, a la infraestructura, al model de gestió o a la innovació.
  • Anàlisi de dades creatiu: el coneixement intern i de l'entorn es basarà en dades però també tindrem en compte opinions creant noves percepcions sobre el punt de partida i tendències de futur. L’anàlisi de dades ha de ser creatiu, innovador, obert a noves idees i interpretacions.
  • Plantejament obert: en l'elaboració de l'estratègia, poden aparèixer nous reptes, punts de vista, necessitats que tal vegada faran reorientar el camí en el qual inicialment s'estava treballant. Està obert i acceptar al canvi és clau per a una màxima adaptació.
  • Orientació al curt termini: és important definir cap a on volem anar, però establir objectius i accions a curt termini (quick wins) ens permetrà veure resultats de forma més ràpida, avaluar si s'avança en la direcció correcta i realitzar els ajustos que es considerin necessaris.
  • Participació efectiva: implicar als stakeholders claus en la creació de l'estratègia és fonamental. La promoció d'una estratègia participativa ha de realitzar-se des d'una perspectiva de suma de valor i utilitat, evitant participació de compromís que no enriqueix el resultat.
  • Superar reptes: el plantejament de reptes com a element motivador. Plantejar assumir riscos intel·ligents de forma combinada amb altres elements d'equilibri.
  • Focalitzar: és interessant considerar possibles camins i oportunitats, descartant aquelles que no siguin prioritàries en aquest moment. L'essència de l'estratègia és escollir el que no s'ha de fer.
  • Estratègica aplicada: concretar accions que tradueixin l'estratègia en acció permet que els líders visualitzin els recursos i la implementació del pla deixant una espai a la flexibilitat i adaptació.
  • Keep simple: mantenir una estratègia simple, sense complicacions, explicada de forma fàcil i que permeti visualitzar els resultats.

 

Si es tenen en compte aquests elements en l'elaboració d'un pla estratègic, es tindrà el flow perquè sigui efectiu, amb resultats ràpids i una adaptació constant a la realitat, sent una estratègia sòlida i a la mateixa vegada viva.

 

Articles relacionats: