Com han de ser els gestors esportius del futur?

Com han de ser els gestors esportius del futur?

Internacionalització, comercialització i digitalització. Aquestes són les tendències que determinen quines són les competències clau dels gestors esportius del futur i el nou repte que han d’assolir els centres universitaris. Però, s’estan encaminant realment cap a aquesta orientació?

Recentment ha finalitzat el projecte NASME (New Age of Sport Management Education in Europe). Es tracta d’un projecte d’ERASMUS + finançat per la Unió Europea, que pretén identificar les competències requerides a un gestor esportiu per adaptar-se a la industria de l’esport europea actual i futura. El principal objectiu de la investigació, és que els plans d’estudis en gestió esportiva s’adaptin a aquestes demandes del futur.

Una de les propostes del projecte, el qual posa de rellevància la importància de la part pràctica en l’aprenentatge, consisteix en harmonitzar el programa d’estudis de les diferents institucions educatives de manera que els diferents cursos es complementin uns amb els altres d’una forma útil i lògica, ajudant així als estudiants a adquirir les competències requerides. També, seria interessant un treball transversal entre els diferents agents implicats en la indústria esportiva (Institucions educatives, acadèmics, estudiants, entitats esportives, sector privat i polítics), per tal de que l’ensenyament sigui el més transferible a la pràctica.

L’estudi confirma l’impacte i la influència que exerceixen les tendències socials a l’hora de determinar quines són les competències clau d’un gestor esportiu. A continuació s’identifiquen aquestes competències associades a les tendències del moment:

  • Internacionalització: prenen especial rellevància les competències per abordar problemes transnacionals, i, cada cop més, el mercat laboral sol·licita un segon idioma (principalment anglès).
  • Comercialització: el valor dels drets en els mitjans de comunicació ha anat augmentant de manera destacada. L’esport cada cop és més professional en molts aspectes. Es requereixen gestors esportius amb coneixements de màrqueting, capacitat d’emprenedoria, de negociació i de treball creatiu.
  • Digitalització: la revolució digital ha ocasionat canvis en la indústria esportiva. Es requereixen especialistes en tecnologia de la informació, xarxes socials, màrqueting digital i comunicació. Les organitzacions han de saber aprofitar al màxim les opcions que provenen de la digitalització.

Aquest tipus d’estudis representen una oportunitat per conèixer les demandes del sector i actuar en conseqüència per obtenir professionals qualificats i competents en la seva feina. Atenent a les conclusions, caldrà reflexionar sobre si realment s’està treballant per adaptar els nostres plans d’estudis en gestió esportiva als nous requeriments i quines són les principals dificultats que poden sorgir durant la implementació per poder fer-hi front de la manera més efectiva.