El sector esportiu enfront un horitzó digitalitzat i transformador en els propers 5 anys (II): els E-sports

El sector esportiu enfront un horitzó digitalitzat i transformador en els propers 5 anys (II): els E-sports

Seguidament es presenta la segona part de l’article d’actualitat ‘El sector esportiu enfront un horitzó digitalitzat i transformador en els propers 5 anys’ referent a l’anàlisi de l’enquesta de Pricewaterhouse Coopers (PwC) entorn la indústria esportiva. En aquesta segona part es tractaran els E-sports com a fenomen emergent i transformador de la pràctica esportiva.

L’estudi posiciona els E-sports com un altre factor clau per al creixement del mercat esportiu en els pròxims 3-5 anys. L’any 2017, el COI ja els va reconèixer com a activitat esportiva i això va fer obrir un debat sobre la seva possible inclusió com a modalitat Olímpica. Fou aquest un dels temes més esperats que es van tractar en el  XIII Fòrum Olímpic realitzat a Barcelona, on destacaren les intervencions de Giacomo Modolo, responsable de projectes d’eSport del CIO així com AKAWonder, un gamer professional.

En l’estudi, tot i que el posicionament del 83,7% dels enquestats és contrari a la seva inclusió com a modalitat Olímpica, es fa patent que la indústria esportiva haurà de tenir-los en compte atenent que l’any 2018 ja va moure més de 800 milions de dòlars a través d’empreses de patrocini, publicitat i drets mediàtics.

Haurien de ser els E-Sports una modalitat olímpica? 

Segons l’anàlisi de PwC, els E-sports se situen en el primer lloc del top 10 d’esports en quant a potencial de creixement a nivell d’ingressos globals en els pròxims 3-5 anys, superant inclús al futbol i al bàsquet, segon i tercer respectivament.

Havent vist el recorregut de creixement a nivell mundial que els E-sports han seguit en pocs anys i el potencial que tenen per generar beneficis a través d’estratègies basades en la publicitat, el patrocini i la gestió dels drets mediàtics, un 70,5% dels enquestats consideren que els esports tradicionals hauran de desenvolupar estratègies per tal d’entrar al món dels E-sports. Aquestes passen, principalment, per la creació d’equips per jugar al mateix esport però de manera simulada, per adquirir o associar-se amb un equip ja existent, per estendre la pròpia marca o per dirigir-se a una nova base de fans, entre altres. Ara per ara, però, un 17,9 % considera que encara és massa aviat degut a que no es comprèn el model de negoci, ni l’audiència o la cultura que l’envolta. Tanmateix, la immaduresa del seu ecosistema és un factor que fa que la industria, sobretot europea, prengui una posició encara força conservadora al respecte.

Actualment la relació entre els esports tradicionals i els E-sports encara és molt precoç i es fa difícil afirmar quin camí durà, tot i que ambdós poden aprendre molt l’un de l’altre. Més enllà de la decisió d’entrar o no en el moviment dels E-sports, el sector tradicional pot prendre nota de certs elements que els ha fet convertir-se en un fenomen social i mundial per tal d’aplicar-los i sortir-ne beneficiat. Aspectes com el compromís amb els fans i la comunitat, el format de jocs innovadors, els continguts excitants, la construcció de marca d’equip i el fet d’arribar a un públic global que han propiciat el seu èxit cridant l’atenció de tants i tants nous seguidors, poden fer que si la indústria esportiva ho sap gestionar en favor de l’esport tradicional aquest sector segueixi creixent a un ritme molt elevat adaptant-se a les noves generacions cada cop més digitalitzades. Per d’altra banda, els E-sports poden aprendre de tota l’experiència i el recorregut que han dut a terme els esports tradicionals com, per exemple, les formes d’organització a nivell estructural tant necessàries per a que aquests puguin establir unes bases sòlides.

Amb la situació actual i la visió futura presentada en l’informe PwC, quin hauria de ser el posicionament de la indústria esportiva en la relació a l’esport tradicional i els E-sports? Seria possible establir una relació win-win entre ambdós sectors o hi ha una confrontació massa gran d’interessos?