La visió europea del fitness

La visió europea del fitness

La indústria del fitness condicionada pel territori?

En una de les entrades en la plataforma digital de l’EFAD (Escuela de Formación Abierta para el Deporte) es tracta un aspecte molt interessant: la visió que es té del fitness  pot ser totalment diferent depenent quin sigui el territori del qual es parla.

Els països centre europeus, com Alemanya, compten amb una gran historia i tradició del fitness. Tant és que, normalment, els socis dels centres de fitness saben com s’entrena i coneixen les tècniques. En aquest països el fitness està gairebé més enfocat a la salut que a l’estètica: els usuaris tenen perfils de socis de llarga duració, els quals practiquen exercici físic amb la finalitat d’adquirir una qualitat de vida superior.

Pel que fa als països mediterranis com Espanya o Itàlia, aquest paradigma canvia: la història del fitness és recent i no té tanta història al darrere. La cultura del ‘Being fit’ s’ha relacionat més tradicionalment amb l’estètica que amb la salut, tot i que la tendència està canviant en els darrers anys. L’enfocament dels països mediterranis es troba més en la formació teòrica dels socis dels centres de fitness: el ‘boca a boca’, les experiències i les relacions socials fan que la societat generalment cregui tenir els coneixements necessaris per a realitzar activitat física als centres de fitness sense ajuda de professionals del sector.

Tot i això, els nous professionals del fitness en països com ara Espanya tenen una formació completa i multidisciplinar, són inquiets i innovadors i saben adaptar-se als nous contexts i tendències del moment. És en aquest punt quan la societat creu tenir tots els coneixements envers la disciplina esportiva on  els professionals han de fer un pas endavant i mostrar-se ferms incidint en la necessitat de practicar activitat física sota les directrius dels professionals de l’esport.

Quin serà el nou camí que emprendrà el fitness a casa nostra en el propers anys? Anirem apropant-nos a la resta d’Europa o seguirem avançant al marge dels centre europeus?