L’esport com a disruptor

L’esport com a disruptor

Cap a on es dirigeix el sector esportiu? Podem preveure que ens trobarem en un futur? La destinació final no es pot divisar perquè no sabem quines seran les limitacions ni cap a on evolucionarà l’esport, però hi ha una premissa que és única: l’esport s’ha d’adaptar a un medi que canvia ràpidament. A partir d’aquest fet s’extreu una equació que engloba dos factors: les noves tecnologies i els canviants hàbits dels consumidors que, conjuntament, donen lloc a l’oportunitat i a la incertesa:

Els productes d’aquesta equació són la base per donar peu a una nova manera de fer, a una transformació social i de pensament. Els practicants i promotors han evolucionat cap un altre sector que ja no és de l’espectador, per tant, l’esport també ha de fer-ho.

Aprofitar aquesta oportunitat que no es centra només en crear nous productes sinó que també dona lloc a deixar un moment de reflexió per transformar les idees existents i per millorar el servei que s’està oferint actualment. L’administració pública i el món privat han d’aprofitar-se de la incertesa que aporta el sector esportiu per treballar fora de la zona de confort i aventurar-se a dissenyar nous formats que permetin la integració dels diferents sectors i tipologies de clients.

El sector esportiu es troba immers en nou paradigma basat en lo què és bo per a la societat, ho és per als negocis esportius. Recentment, la relació entre esport i societat està canviant més ràpidament que mai i el més important és que s’ha mantingut al capdavant del sector esportiu Això es pot veure pel resultat d’una enquesta elaborada per Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability, on s’indica que un total de 66% dels consumidors està disposat a pagar més per les marques que es comprometen a fer un impacte social i ambiental positiu.

Alhora, aconseguir la responsabilitat social corporativa serà un repte per als propers anys. L’enfocament implacable del paper esportiu en la societat estarà en el punt de mira i les activitats a través de la gestió s’examinaran segons si contribueixen o no de manera positiva a la societat. Les empreses i projectes que no siguin capaços de demostrar la seva utilitat social es trobaran en una situació adversa en contra d’aquelles que responguin a aquest repte positivament, perquè marcar la diferència serà essencial per a prosperar en un món cada vegada més competitiu.

A banda de la visió socialitzadora de les empreses, altres temes cada cop més destacats com la igualtat, la diversitat, el gènere, la raça, la sexualitat i el medi ambient, entre altres qüestions, són els dominants en els mitjans de comunicació i estant tenint un impacte en tots els àmbits dels negocis esportius. En aquest article mencionarem dos dels temes que han agafat més protagonisme en aquesta dècada que són la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’esport femení.

Primerament,  la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que són el marc de referència per aconseguir posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat i la pau de totes les persones són un gran repte per a moltes organitzacions. L’esport en aquest àmbit juga un rol molt important pel potencial transformador del qual disposa i sent un element crucial per la vida dels infants i joves de tot el món oferint avantatges en l’àmbit de la salut, la educació i les oportunitats de vida. Per tant, la vinculació de l’esport amb una vessant més social i educadora així com més sostenible serà la tendència a seguir en els propers anys.

D’altra banda, l’altre tema a destacar és el  futur creixement de l’esport femení i l’atenció que se li dona en els diferents àmbits. Aquest està en auge i s’identifica una oportunitat comercial de representar aquest col·lectiu tal i com s’observa amb grans marques esportives que dissenyen la seva publicitat a partir d’un enfocament de les dones en l’esport, posicionant-se a favor de la lluita per i de cara a la igualtat de gènere. El protagonisme cada cop serà major a mesura que el mercat s’ampliï, les empreses esportives hauran de treballar molt més per arribar a tot aquest públic ja que amb el pas dels anys, més dones de comunitats de minories ètniques i poblacions de països emergents es dedicaran a l’activitat física i l’esport, fet que farà canviari el rumb dels mitjans esportius, del màrqueting i de les polítiques esportives.

Tot i així, aquesta realitat de l’esport com a motor de canvi s’apuntava abans del moment actual que s’està vivint amb la crisi sanitària del COVID-19. Aquesta situació comporta unes circumstàncies inèdites perquè el confinament, el tancament de les instal·lacions esportives, la prohibició de no poder sortir al carrer a fer activitat física i esport ha modificat l’estil de vida de moltes persones i ha obligat al sector a reinventar-se d’una manera ràpida i improvisada. Després de que aquesta crisi quedi enrere hi haurà moltes incògnites que quedin per resoldre perquè realment la situació esportiva que es coneixia pot donar un gir i canviar la seva forma de fer, tant per la importància del component digital i la tecnologia, per la modificació dels recursos o en la manera de promocionar l’activitat física i l’esport cap als ciutadans i ciutadanes.

Potser és el moment de parar a pensar i canviar la visió actual de l'esport per a transformar la seva finalitat?

 

Descobreix els punts claus de l'article en el nostre itik genera