Incidència del SARS-CoV-2 a l’esport local

Incidència del SARS-CoV-2 a l’esport local

La SARS-CoV-2 ha incidit amb força en l’esport local, provocant un impacte de relleu en els diferents àmbits que conformen el sistema esportiu. Sabem però què ha suposat el tancament de les instal·lacions esportives? Quantes hores d’activitat esportiva s’han perdut per aquesta situació? I l’impacte de la cancel·lació de tots els esdeveniments esportius previstos? Gràcies al projecte impulsat per la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona per analitzar la incidència del SARS-CoV-2 a l’esport local, això ja és possible.

11.036 hores setmanals de tancament de complexos esportius municipals a la província

20.841€ setmanals no ingressats per taxes i preus públics per complex esportiu

370.714 escolars de 6 a 16 anys que han deixat de realitzar pràctica físico-esportiva fora de l’horari lectiu

180 curses no realitzades en relació a les dates previstes de realització

Aquests i altres indicadors ja es poden consultar en els informes publicats per la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, els quals han estat elaborats per Itik consultoria, podent identificar l’abast de l’impacte generat, mesurar-ne els efectes i alhora treballar amb visió de futur per tal guiar i minimitzar la incertesa generada en el món local de la província de Barcelona.  

Aquests informes s’estan elaborant de manera que permeten veure l’evolució de l’impacte generat ja que es publiquen segons les diferents fases del pla de desescalada previst. D’aquesta manera, s’obtenen dades de gran rellevància com les presentades anteriorment, podent mostrar al lector el que ha suposat aquesta parada esportiva i el que realment l’esport local és per al territori amb indicadors clau de gran incidència. L’impuls d’aquest projecte permet donar encara més valor a l’esport local del que tenia ja, obrint els ulls a la població i recordant el paper essencial que desenvolupa aquest sobre el territori, essent un dels màxims exponents del món esportiu com a promotor, organitzador i facilitador d’activitat física i esport.

Voleu conèixer aquestes dades? Feu clic en els següents enllaços i descobriu totes les dades segons les diferents publicacions realitzades fins al moment. De ben segur que no us deixaran indiferents!

Evolució comparativa des del 16 de març fins 30 d'agost de 2020

 

Evolució comparativa des del 16 de març fins 2 d'agost de 2020

 

Evolució comparativa des del 16 de març fins 19 de juliol de 2020

 

Evolució comparativa des del 16 de març fins 5 de juliol de 2020

 

Període: 16 de març fins 21 de juny de 2020

 

Període: 16 de març fins 7 de juny de 2020 (finalització fase 1)

 

Període: 16 de març fins 24 de maig de 2020 (finalització fase 0)