L'organització d'èxit en un entorn VUCA (I)

L'organització d'èxit en un entorn VUCA (I)

Segur que ja havies sentit parlar de l'entorn VUCA fa temps. Amb la crisi sanitària actual parlar de l'entorn VUCA està a l'ordre del dia, i adaptar a les organitzacions per a funcionar en aquest entorn és clau per al seu futur. El filòsof Kant deia 'La intel·ligència d'un individu es mesura per la quantitat d'incertesa que és capaç de suportar' la qual podríem transformar en 'el futur de les organitzacions depèn de la quantitat d'incertesa que són capaces de surfejar'.

Què és l'entorn VUCA?

Encara i ser un terme que va aparèixer en els anys 90, la globalització i transformació dels mercats de l'última dècada han fet que cada vegada hi hagi més organitzacions que es preparin per a aquest entorn. D’altra banda, altres organitzacions, simplement s'han hagut d'adaptar a ella sense esperar-lo. VUCA, respon als termes en anglès de volatile, Uncertain, complex and ambiguous.

  • Volatilitat: canvi constant, sent aquest l’únic 'statuos quo', a una velocitat cada vegada més gran. Les estratègiques a llarg termini (5-10 anys) ja no són vàlides.
  • Incertesa: necessitat d'afrontar cada vegada més situacions imprevistes dificultant preveure esdeveniments i la capacitat d'anticipar-se a aquests. Les eines tradicionals de gestió i control que permetien crear escenaris futurs no poden preveure aquests nous escenaris.
  • Complexitat: en les relacions que poden existir (o la seva absència), entre causa i efecte i entre diferents elements de les organitzacions i entorns. En identificar la informació clau dins de la sobrecàrrega d'informació i soroll que es genera a l'entorn/sistema. Les relacions organitzacionals han passat a ser sistemes complexos.
  • Ambigüitat: falta de claredat, d'interpretar adequadament quina és la situació, dificultat en la conceptualització de les amenaces i oportunitats.

Actualment, molt experts afegeixen la lletra H d’hiperconnectivitat al final de VUCA referint-se a la capacitat d'aquestes connectades de forma proactiva en qualsevol moment i lloc.

Per tant, en un entorn VUCA qualsevol cosa pot passar. On moltes vegades hi ha diverses solucions possibles de les quals pot ser que cap sigui bona per a tothom. On cal tenir bona perspectiva de l'entorn i ser capaç de no complicar-se o simplificar-se en excés. On els responsables han de poder identificar els aspectes clau i els executors centrar-se en accions clau. On els líders han de prendre decisions molt ràpides per després processar grans quantitats d'informació en poc temps.

Davant aquest nou paradigma dinàmic, canviant i global és més rellevant disposar de la capacitat de reacció i adaptació al canvi que la mateixa planificació. Cal desaprendre el fet après per convertir-nos en aprenents àgils (agility learners) i implementar noves metodologies de treball com poden ser 'Lean', 'Scrum'o 'Agile'. La filosofia de l'organització ha de sostenir valors com l'esforç, la perseverança i l'adaptabilitat contínua. Utilitzar enfocaments sistèmics en els equips de treball permet que tots els membres aportin valor al conjunt del sistema. És clau fomentar el creixement i la maduresa de tot l'equip, desenvolupar l'autonomia, la responsabilitat i el rendiment individual i col·lectiu així com ser capaç de detectar i solucionar possibles conflictes organitzacionals i aconseguir un equilibri global en l'organització.

Tant les empreses, els equips de treball i les persones que els formen a nivell individual hauran de tenir una actitud perseverant davant les situacions complexes, així com ser capaços de gestionar la frustració, ser flexibles i formar-se de forma contínua per tenir futur en aquest tipus d'entorn. No és fàcil, però per això la formació contínua i el foment del desenvolupament de les softskills en l'organització, el foment de la co-creació i espais d'innovació, el lideratge emocional i una visió holística 360º són alguns dels trucs per l'èxit que us presentarem pròximament.

T’ho perdràs? Aquí pots llegir la continuació d'aquest article on s'expliquen amb més detall metodologies per a treballar en entorns VUCA.