El consumidor esportiu 'silver'

El consumidor esportiu 'silver'

En els últims anys, amb l'objectiu d'adaptar-se a un nou públic, ha aparegut un nou concepte en els negocis que es relaciona amb atreure els consumidors de 65 anys o més. Aquest mercat és conegut com la Silver Economy, que és la creació de productes, serveis i activitats econòmiques que satisfacin les necessitats d'oci, benestar i salut de les persones de 65 anys o més. El consumidor 'silver' és una tendència que ha anat creixent amb més força fins a col·locar-se com una nova línia de negoci per a moltes empreses i organitzacions.

Les últimes dades afirmen que la proporció de població major de 65 anys ha augmentat d'un 4,5% a mitjans del segle XX a més d'un 8% l'any 2019. Aquest increment és molt més accentuat en regions com Europa, on s'espera que en 2050, un terç de la població pertany a aquesta franja d'edat.

Sota aquesta premissa i la importància d'aquest segment de població en els pròxims anys, es planteja la següent pregunta: per què és tan atractiu aquest grup de clients? Normalment solen ser persones amb un alt poder adquisitiu, sense excessiva propensió a l'estalvi, que gaudeix de bona salut, és actiu, té nombroses inquietuds i amb més temps o necessitat de gaudir de productes i serveis.

Per això, apostar pels consumidors 'silver' és sinònim de guany. La majoria d'ells, són persones amb una capacitat de compra molt més gran i amb més llibertat financera, ja que la pensió mitjana de jubilació, el 2019, va ascendir fins als 1.150 euros, davant 650 euros, el 2005. D'altra banda, aquests consumidors són els que tenen més renda disponible. Des de 2013, aquesta generació ha passat a ser la més rica amb una renda anual de 13.315 euros davant els 11.680 euros de mitjana en el conjunt d'habitants (INE, 2019).

Molts són els sectors que creen ofertes adaptades a aquest tipus de consumidors, i l'àmbit esportiu no pot quedar-se enrere. Els grans d'avui en dia són molt diferents dels de generacions anteriors, ja que gaudeixen de millor salut, autonomia i satisfacció vital. L'esperança de vida i els hàbits de consum han fet que hi hagi una franja d'edat, a partir dels 55 fins als 75 anys on les persones encara està en una etapa vital amb ganes d'emprendre reptes, de portar un estil de vida actiu, i el més important és que encara se senten bé per realitzar activitat física. Per això, la perfecta aliança per desenvolupar aquests atributs són els serveis esportius.

Les instal·lacions esportives en l'horari de matí són un clar exemple d'aquesta tendència perquè les persones grans passen al gimnàs de dues a tres hores diàries però no només perquè s'ha convertit en un hàbit físic sinó també en un acte social que els permet relacionar-se amb altra gent.

L'evolució demogràfica obligarà a millorar l'oferta per a aquest col·lectiu cap a exercicis més suaus i de condicionament físic. Els centres esportius han de creure que el client sènior és el nou usuari i per aconseguir-ho, són necessàries tres accions prioritàries: reorientar el màrqueting i l'experiència de client, preparar els professionals perquè atenguin amb eficàcia i empatia i disposar d'una gestió més humana i orientada a la personalització.

El període de recessió per la COVID-19 porta al sector esportiu, i al del fitness i les activitats dirigides en particular, a tirar la vista al futur i preveure una transformació en la demanda de productes i serveis. I amb això, cal afegir, que segons diversos estudis que analitzen les característiques i els hàbits de comportament, es coneix que les persones grans són grans internautes, el 68% disposen d'internet a la llar i el 58% fan servir l'ordinador habitualment. Per tant, l'oferta de virtualització i les activitats en línia és una altra de les grans apostes per a aquest tipus de clients.

En definitiva, el públic sènior espera mims, sobretot aquells de més de 75 anys. Aquests tenen diners per gastar, però només ho faran si, senten que són apreciats i valorats, aquests clients busquen qualitat i calidesa en els serveis que consumeixen. L'objectiu del sector esportiu és oferir un servei adequat a una franja de població que serà molt major d'aquí a uns anys però que ha anat evolucionant amb el temps, i es preveu que sigui molt més activa. Per això, el focus es troba en saber adaptar-se a les necessitats i característiques d'aquest nou grup de consumidors d'activitat física i esport.

Com s'haurien d'adaptar les polítiques públiques municipals per construir en futur i tenir en compte l'activitat física pels silvers? Entra aquí i ho descobriràs.