L'organització d'èxit en un entorn VUCA (II)

L'organització d'èxit en un entorn VUCA (II)

Conscients que les organitzacions ens hem d'adaptar a un nou entorn inestable conegut com a VUCA (en aquest article expliquem el concepte i les seves principals característiques) toca posar-se les piles perquè les nostres organitzacions esportives puguin sobreviure i créixer amb èxit. Per això és important, que a més dels valors que defineixen a l'organització, aquests també estiguin alineats amb aquestes actituds:

  • Tenir una visió holística: No hem de quedar-nos només amb la realitat del nostre entorn proper, sinó que hem de tenir una visió àmplia del sector esportiu, analitzant nous serveis, readaptacions i transformacions d'aquests, oportunitats i nous segments. La globalització ens obliga a anar més enllà i tenir una visió transversal i multidisciplinària, oferint-nos també noves opcions que mai haguéssim contemplat.
  • Ser resilient: L'organització deu ser capaç de superar els sots i recuperar-se dels mals moments així com reaccionar davant reptes inesperats amb la millor actitud optimista i força possible.
  • Mantenir el valor social: En un moment on la tecnologia ens ofereix noves oportunitats i fins i tot el futur de l'organització, és primordial no oblidar el factor humà i social de qualsevol organització i servei. Precisament l'alt valor social de l'esport és un dels factors clau per a la seva pràctica en certs col·lectius. L’hem de fomentar tant a nivell presencial com virtual.
  • Practicar l'acceptació: Encara que no és fàcil és important acceptar que l'entorn no és estàtic i res torna a ser com abans. En lloc de resistir-se, és millor acceptar-ho i valorar el nou escenari que hi ha davant.

Adoptant aquesta actitud, serà més senzill (que no vol dir fàcil) entendre el VUCA com una oportunitat que pot obrir-nos noves possibilitats. És cert que jugar-s'ho tot amb una sola línia de negoci o activitat és arriscat veient la volatilitat i incertesa del mercat. Diversificar les fonts de finançament pot ser una bona opció per poder tenir capacitat de reacció davant un gir inesperat del mercat. Aquesta diversificació també permet posar en marxa nous projectes, testejar i veure el seu potencial sense assumir un risc elevat per a tota l'organització.

El lideratge horitzontal orientat a necessitats

Liderar en un entorn complex no és fàcil, s'han de prendre decisions ràpides en poc temps i tenint en compte grans quantitats d'informació, factors i perspectives. Una sola persona és poc probable que ho aconsegueixi amb èxit. Comptar amb un lideratge més horitzontal, cooperatiu i compartit permet una presa de decisions tenint en compte aquesta varietat de factors i perspectives de forma àgil i amb un compromís i objectiu comú per tot l'equip de treball. Els atributs tradicionals d’un líder queden en segon lloc davant les softskills relacionades amb una gestió de les persones des d'una perspectiva més humana i emocional, la creació de grup i compromís en el moment present, el qual té un fi comú i una gran capacitat d'adaptabilitat i flexibilitat davant de qualsevol gir. La capacitat de reconduir el treball i objectiu de tot el grup davant del canvi constant és un element clau en les necessitats de lideratge en entorns VUCA.

Les organitzacions VUCA necessiten talent en els seus equips, però no només talent tècnic sinó també personal amb una bona gestió de les emocions tant a nivell individual com de l'equip de treball. Tenir present les prioritats de conciliació, temps lliure i autogestió de totes les persones de l'equip és clau per la seva implicació i compromís. L'aprenentatge continu dins de l'organització és imprescindible, ja sigui formal com sobretot informal dins del propi dia a dia i del contacte amb la realitat. Afegint la tendència al teletreball i la creació d'equips canviants segons els projectes i necessitats, la gestió dels equips és un repte en si mateix on les rígides estructures de recursos humans que hi ha hagut fins al moment no tenen cabuda.

Metodologies d'acció

Aquest entorn volàtil i uns equips pluridisciplinaris canviants fa difícil treballar amb sistemes de planificació a llarg termini on tot pot canviar en un segon. Cada vegada més organitzacions estan implementant noves metodologies àgils que permeten adaptar la forma de treball a les condicions del projecte, aconseguint flexibilitat i immediatesa en la resposta per adaptar-se a aquest i a les circumstàncies específiques de l'entorn. Moltes d'aquestes metodologies consisteixen a canviar la complexitat a la simplicitat, fer fàcil el difícil. Desengranar la complexitat a tasques petites, concretes, clares i senzilles permetrà abordar cada pas de forma ràpida i simple i anar avançant dins de la complexitat.

Algunes d'aquestes metodologies són SCRUM, LEAN o AGILE, les quals anirem veient en propers articles conjuntament amb la seva aplicació en l'àmbit esportiu.