Les motivacions de pràctica dels practicants d’activitat física

Les motivacions de pràctica dels practicants d’activitat física

L’evolució de la visió de l’esport vinculat a la salut global de l’individu i la societat, ha obert la pràctica físico-esportiva a un ventall més ampli de practicants de diverses tipologies i nivells. Cada cop es poden trobar més variants d’activitat física així com nínxols de practicants que temps enrere mai s’imaginava que podrien existir. A banda d’aquesta evolució, aquest canvi també s’ha vist associat amb la situació actual on gran part de la pràctica esportiva es va haver d’adaptar passant a un format virtual. És cert que algunes de les tendències no perduren amb el temps i són només una moda passatgera, però han arribat a crear un comportament en la societat.

Tanmateix es pot afirmar que actualment hi ha tanta varietat de pràctica esportiva i tantes finalitats de realitzar activitat física que és complicat trobar una categorització idònia que englobi a tots els perfils de practicants. Aquest fet, però, no s’ha de veure com un problema, sinó com una oportunitat on depèn de l’objectiu que es vulgui aconseguir es pot treballar amb uns perfils o amb uns altres. Per exemple, si un municipi té un índex de pràctica esportiva baix en adolescents, aquest haurà de treballar segons els perfils de practicants per edats. En canvi, un altre municipi amb una demanda de més activitats a la piscina coberta, haurà d’enfocar-se en els perfils de practicants en el medi aquàtic.

Així, les classificacions poden ser molt àmplies i variades depenent de les categories que s’utilitzin, per tant, la idea és no agrupar masses col·lectius específics dintre d’un mateix grup. En aquest sentit, es proposa identificar als practicants segons les seves motivacions de pràctica, detectant quins poden ser aquests i com es defineix la pràctica esportiva dintre de cada segment.

Destacar que la classificació perfecta és difícil de trobar i que la clau és descobrir el màxim de perspectives que ajudin a tenir una visió global adaptada a la transformació social i esportiva del futur.