Gimnasos ‘Low Cost’ a Espanya

Gimnasos ‘Low Cost’ a Espanya

Model de negoci en un creixement sostingut

Aquest disseny empresarial de preus baixos va tenir una gran acceptació i èxit garantit a Espanya a causa de diversos factors, entre els que podem destacar: l’increment de la competència i la difícil situació econòmica en la que es trobava el país, de la qual encara no es pot establir que s’ha recuperat totalment, així com la incertesa generada per l’entorn del mateix.

Entenem per Low Cost aquell centre que el seu preu màxim mensual és de 21,99€. Actualment, a Espanya podem identificar 42 empreses privades de diferents nacionalitats que presenten centres Low Cost, amb un total de 235 gimnasos en funcionament a 35 províncies de les 52 que hi ha. El que va començar amb les línies aèries, (Ryan Air, Easy Jet, Vueling...), s’ha consolidat i difós per Europa en diversos sectors empresarials com creuers, lloguer d’automòbils i hotels, entre d’altres.

Els elements comentats han obligat a professionalitzar en major mesura el sector i oferir constantment al client un valor afegit, ja que aquest nou consumidor exigeix que ara les empreses siguin les que adaptin les seves possibilitats, al contrari de les relacions tradicionals en les que els consumidors s’adapten a les empreses. Es per això que actualment aquelles companyies que siguin capaces de satisfer les expectatives dels clients seran les que podran mantenir i garantir les seves ventes, per a això hauran d’oferir una diferenciació de la competència mitjançant la màxima atenció i contacte al servei del client, sense oblidar un preu just.

No obstant això, el quart informe de gimnasos Low Cost a Espanya, realitzant el gener del 2016 per Fitness & Sport Management, rebel·la entre altres coses, una disminució en puntuacions davant l’any anterior en factors com instal·lacions, programes i serveis, contacte amb el personal; factors que repercuteixen en una fidelitat menor per part del client. A més a més, que en cap cas existeix un Net Promoter Score positiu, el que fa pensar que el model Low Cost a Espanya ha d’apostar per una reflexió profunda i sense cap mena de dubte, per una avaluació continua per a oferir el millor servei al client. És important mencionar que la puntuació més baixa atorgada pels usuaris dels centres Low Cost va ser per als programes i serveis, puntuats amb un 5,80 i un 5,82 on els clients no perceben que aquests siguin d’alt nivell i els ajudin a aconseguir els seus objectius.

Pel contrari, encara que també amb puntuacions baixes, la millor valoració es va obtenir en personal i en instal·lacions, aquestes últimes considerades com atractives i funcionals; sent el millor puntuat la professionalitat del personal (atenció i servei) amb un 6,63.

Els centres fitness que segueixen aquest model es veuen obligats a millorar la proposta de valor mantenint l'estructura de costos, això no vol dir sacrificar l’excel·lent nivell de serveis, en especial quan aquest s’obté mitjançant la qualitat, la qual va a determinar la diferenciació de l'empresa en qüestió. La qualitat no costa més, depèn de factors com les actituds del personal i no de sistemes, processos o equips costos i sofisticats. És aquí on arribem de nou a la innovació i excel·lència operativa. No hi ha una altra forma d’aconseguir èxit en aquest model de negoci.

Més informació aquí.