Guia pràctica d’Ètica en el sector esportiu i el moviment olímpic

Guia pràctica d’Ètica en el sector esportiu i el moviment olímpic

Comprendre la Carta Ètica i els beneficis d’utilitzar-la per estimular la bona governança i les sinergies entre Comitès Olímpics, organitzacions del sector esportiu, representants, patrocinadors i persones aficionades, a 2 anys de París 2024

El principi de bona governança per al tractament igualitari d'institucions i individus hauria de ser practicat per a totes les organitzacions del sector esportiu així com dels Comitès Olímpics. Reactivar els sistemes després de la crisi del Covid-19,  requereix un nou contracte en què tots els agents impulsin un model de governança diferent del que veníem sostenint abans de la pandèmia. Determinar un horitzó comú, ampli i flexible davant del futur, requereix accions i objectius basats en la confiança mútua, la qual només creixerà gràcies a decisions ètiques sostingudes en el temps.

L'exigència en la presa de decisions per part dels alts nivells de govern impulsa a les organitzacions per aconseguir rigor en els processos de gestió i estratègies, dissenyades amb l’objectiu de reduir les conseqüències negatives en matèria econòmica, social i ambiental. Així doncs, existeix una tendència cap a la total transparència en el desenvolupament del negocis, buscant la ètica de les accions preses, identificant les expectatives dels proveïdors, clients, socis comercials, treballadors, governs i societat civil.

A continuació es presenten les premisses indispensables per a l’elaboració de cartes ètiques en organitzacions esportives.

 1. Concreció de principis ètics fonamentals de governança: disposició legal, normativa i codis de conducta
 2. Definició dels grups d’aplicació dels compromisos ètics
 3. Creació del Comitè d’ètica, medi ambient i desenvolupament sostenible
 4. Comunicació interna i externa de l’organització amb perspectiva de gènere i ètica
 5. Periodització de team buildings sobre el pla d’ètica organitzativa
 6. Procediment de detecció i seguiment de conductes no ètiques i protecció dels denunciants

Seguidament es presenten els beneficis que s’obtenen de la implementació de cartes ètiques en el sector esportiu.

 • Retenció del talent
 • Atracció i vinculació amb professionals alineats amb els valors ètics de l’organització
 • Detecció i seguiment de conductes no ètiques entre els agents relacionats
 • Disposició de la Guia ètica de conducta: codis, normes i reglaments
 • Consecució d’accions relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) d’acord amb l’agenda 2030
 • Obligació de la transparència en les transaccions
 • Posicionament i exemplaritat de l’organització respecte la competència
 • Reactivació i creixement econòmic de l’organització

 

Es presenten els 10 principis claus de les cartes ètiques en la següent figura:

 

Les maneres d'exercir noves pràctiques ètiques han de néixer de l'escolta i d'un enfocament integral que fomenti una cultura que motivi als seus col·laboradors a actuar de manera ètica a través dels seus valors. La guia pràctica d’ètica presenta les modalitats d'aplicació concretes, tant en les tasques de les persones treballadores com en les relacions amb el conjunt d'interlocutors.

 

Voleu demanar opinió sobre l'elaboració de cartes ètiques? Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del e-mail contactus@itik.es