Quin paper té l’esport en l’estructura municipal? La seva evolució en els darrers 12 anys

Quin paper té l’esport en l’estructura municipal? La seva evolució en els darrers 12 anys

La tercera edició de l’estudi quantitatiu sobre l’evolució en la gestió de l’esport local en la demarcació de Barcelona permet obtenir dades quantitatives dels anys 2010, 2016 i 2022 podent analitzar la seva evolució al llarg dels darrers 12 anys. Seguidament, Itik consultoria de l’esport i el lleure, col·laborador de dues edicions, presenta una comparativa històrica de l’evolució dels principals aspectes en aquest període de temps.

El primer lliurament de l’edició 2022 de l’estudi els ‘Ajuntaments de la demarcació de Barcelona i l’esport’ realitzat per la Diputació de Barcelona, correspon a ‘Les relacions del servei amb altres organitzacions’. Donem una ullada doncs, a les principals conclusions obtingudes referents a aquesta organització del Servei d’Esport Municipal.

Predomini de les regidories úniques

Tal com mostra la figura, actualment el 59,8% de les regidories municipals d’esports estan formades per una sola regidoria, només el 39,6% son compartides amb altres àrees. En quan a l’evolució, s’observen similituds entre els anys 2010 i 2022, al contrari que en el 2016 on la majoria de regidories eren compartides.

Es comparteix més regidories amb jovent i/o infància, educació i salut

En el cas de les regidories compartides, es presenta les regidories a les quals està agrupada la regidoria municipal d’esports.

Es mostra, del 2010 a l’actualitat, l’augment de les regidories compartides amb joventut i/o infància, cultura, festes, salut i educació. Tant formant una regidoria pròpia com compartida, l’àrea d’esports s’engloba en l’àrea de serveis a les persones, sent una àrea que agrupa tots aquells orientats a la ciutadania. En aquest sentit, doncs, Esports treballa conjuntament amb les àrees esmentades, compartint projectes en el que la ciutadania es situa en el centre del servei.

Menys transversalitat entre àrees

Les reunions periòdiques de coordinació amb altres departaments municipals son indispensables per a gestionar els recursos de les àrees compartides. No obstant, en el següent gràfic exemplifica la realitat actual en la qual, les reunions han disminuït progressivament respecte el 2010.

Cal tenir en compte que les dades 2022 es deuen a l’etapa post Covid-19 quan des de les organitzacions han fomentant les trobades i reunions de coordinació online, la forma de relacionar-se amb els companys i companyes així com les restriccions han condicionat la tipologia de projectes a poder desenvolupar.  

L’estudi permet l’obtenció de dades estadísticament representatives, propiciant la planificació de noves accions per part dels agents del sistema esportiu. Aquí pots observar l’estudi de l’any 2022.

No et perdis la pròxim fascicle on es mostren les conclusions obtingudes en els perfils dels servei d’Esports municipals. Et permetrà establir comparacions claus per a preveure les tendències de futur.