El triple impacte de les organitzacions esportives

El triple impacte de les organitzacions esportives

Qualsevol acció d’una organització esportiva té un impacte. L’impacte és el conjunt de conseqüències provocades per una actuació que afecta un entorn o ambient social o natural. També es pot definir l’impacte com la modificació o alteració de l’entorn derivat de les nostres accions i aquest pot ser positiu, neutre i/o negatiu. És responsabilitat de les pròpies organitzacions transformar els impactes negatius en neutres, convertir els neutres en positius i maximitzar els positius, seguint una estratègia definida.

Tot i que l’impacte de les organitzacions esportives poden generar impacte diferents àmbits i més enllà de l’impacte econòmic, es destaca el triple impacte des de la perspectiva esportiva, social i mediambiental.

Així doncs, tot i que no es poden controlar tots els impactes, les organitzacions i entitats han de prendre consciència i responsabilitzar-se de quins són els impactes dins de l’ecosistema de la pròpia organització d’acord a la seva filosofia i valors. En aquest sentit, les organitzacions poden realitzar preguntes com Quins són es impactes que generem en el nostre entorn immediat?, Què fem per minimitzar els impactes negatius?, Quins són els nostres valors?’, ‘Quin és el llegat que volem deixar?’, ‘Quin és el nostre objectiu al que volem arribar?’, ‘A quin preu?’, etc. Per poder començar a respondre algunes d’aquestes preguntes, la següent figura ens pot ser d’ajuda per tenir en compte les diferents perspectives i l’equilibri existent entre elles. 

Triple impacte organitzacions esportives

Els agents esportius tenen un paper fonamental a l’hora de generar impacte positiu tant en l’àmbit esportiu, social com també en el mediambiental. Per assolir aquest impacte positiu, les organitzacions han de realitzar una reflexió estratègica per conèixer la situació actual en la que es troben i definir el camí per arribar als objectius que desitgen amb un impacte coherent d’acord la seva filosofia. Cal definir els valors i pilars fonamentals els quals han d’estar alineats amb els objectius i accions específiques així com en el desenvolupament del dia a dia.

En el context social està a l'ordre del dia el desenvolupament sostenible, sota la premissa de satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions del futur. Per a fer aquest possible, en el context de l’Agenda 2030 s’estan fomentant les polítiques públiques així com també dins l’àmbit privat, pel compromís d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’àmbit esportiu pot tenir un impacte rellevant en la seva consecució  integrant aquests en les diferents estratègies de les organitzacions esportives i valorant els diferents impactes comentats.

ODS Esport

Són molts els exemples d’organitzacions esportives que realitzen iniciatives per generar impactes positius i minimitzar-ne els negatius així com iniciatives que sorgeixen amb aquesta finalitat com per el projecte Bluebro o la Ultra Clean Marathon. La primera és una iniciativa per a conscienciar de l’impacte en el medi natural mitjançant la recollida de residus en un descens en caiac pel riu Ebre. Aquesta iniciativa ha resultat en la creació d’un prototip per a la recollida de residus fluvials de forma sostenible. La segona barreja la pràctica esportiva amb la recollida de residus amb l’objectiu de recollir fons econòmics per a projectes mediambientals.