L’evolució i situació actual del futbol femení

L’evolució i situació actual del futbol femení

En el canvi de paradigma del futbol femení, s'aconsegueix una clara evolució en concepte de llicències federatives i es fixen les bases des d’una perspectiva organitzativa i econòmica, on els diversos agents implicats en el teixit esportiu són conscients de l’enorme recorregut i talent que existeix en el sector del futbol femení.

El futbol femení s'ha convertit en un fenomen de creixement a la societat actual, superant les barreres socials i estereotips vinculats històricament a la pràctica esportiva. El context aporta una visió estratègica a considerar, establint polítiques que permetin realitzar accions a mig-llarg termini per a seguir treballant en la professionalització. En el cas d'España, existeix el compromís del CSD d’aportar 5M€ que permeti el disseny de plans estratègics, invertint així en el procés de transformació del sector.

Itik Consultoria presenta les dades més rellevants del sector, englobant-les en diferents àmbits d’actuació, elements claus a considerar per tal de consensuar el procés, com son la anàlisi de l'evolució i situació actual del futbol femení, les infraestructures i recursos econòmics que es disposen així com la anàlisi de les estructures internes dels clubs en l'àmbit mundial i autonòmic.

Coneix les dades més rellevants i les característiques principals a tenir en compte per a l’evolució del futbol femení:

1. Quins són els països amb més llicències federatives a nivell mundial, europeu i la situació estatal del futbol femení?

En concepte de llicències federatives, podem observar que el futbol es troba en quarta posició dins del rànquing estatal, establint xifres que encara queden lluny de països de referència com els Estats Units, Alemanya o Suècia en termes de futbol femení.
 

2. Quina és l’estructura interna que defineix els clubs i els perfils professionals més freqüents?

 

 

Les dades mostren l’estat actual del futbol femení en relació a l’estructura dels seus equips. Si ens fixem en el futbol base, el 27% dels equips en etapes formatives compten exclusivament amb seccions femenines, dada rellevant vinculada amb l’augment de llicències.

El creixement del futbol femení comporta un canvi en l’estructura interna dels clubs, determinant la necessitat de creació de llocs de treball específics i professionalitzats al sector del futbol femení. L’estructura interna dels clubs és l'aspecte base que determina la implementació d’accions, considerant les bases estratègiques i accions prioritàries. Gaudir d’una estructura sòlida i organitzativament consolidada determina la qualitat del servei i el grau de compromís amb els objectius plantejats.

Així doncs, tot i aquest creixement global, existeix un enorme camp per recórrer, tenint en compte la implementació d’accions específiques que garanteixin la promoció, professionalització i evolució constant del futbol femení.

Enquesta a 282 clubs mundials i a 30 clubs de lligues professionals de futbol, temporada 2018/2019 o 2019. Informe Benchmarking Report Women's Football, FIFA, 2021. Podeu consultar-lo aquí