Esport i ODS: La reducció de desigualtats a través de programes esportius

Esport i ODS: La reducció de desigualtats a través de programes esportius

Aquests darrers anys s'està parlant dels coneguts Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l'Agenda 2030, on les diferents organitzacions mundials planegen estratègicament les seves línies d'actuació per complir aquests objectius.

El sector esportiu no queda exempt d'aquest marc general i, per això, han estat diverses les publicacions parlant de quins ODS són referents en l'activitat física i l'esport. I bé, s’han detectat que la gran majoria poden ser aplicables a l’àmbit esportiu depenent de la visió de l’organització.

Així mateix, tenint en compte aquesta visió tan teòrica, de vegades, per a moltes organitzacions és complicat trobar la fórmula secreta per aplicar els ODS a nivell operatiu, per això en aquest article trobaràs els 15 tips necessaris. En aquest sentit, és imprescindible conèixer la finalitat de la vostra organització, analitzar els àmbits d'actuació i el perfil al qual us dirigiu, per poder, plantejar els programes generals i així, liderar accions específiques que portin a complir aquests objectius.

En concret, un dels ODS on l'activitat física i l'esport disposa d'un llarg camí a recórrer és l'Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

Per ambiciós que sembli, el sector de l'esport i el desenvolupament està sent un àmbit que està guanyant força, i cada vegada hi ha més organitzacions i iniciatives que a partir de l'activitat física i l'esport busquen dirigir-se a les poblacions vulnerables trencant la bretxa de la desigualtat econòmica, social i d’oportunitats.

Tant a nivell públic com privat, o a escala local o internacional, hi ha varietat de programes que es duen a terme per lluitar contra les desigualtats, tenint en compte la realitat del context en què es vol treballar. És a dir, abans d'implementar accions concretes, cal detectar quines són les necessitats i els perfils als quals volem dirigir els projectes socials, perquè siguin, d'utilitat i generin un impacte. Així, tot projecte és indispensable que compti amb un sistema d'avaluació i monitorització que mesuri el progrés i els resultats dels participants per validar si la seva situació ha canviat abans i després del projecte.

A més, una de les claus perquè aquests programes funcionin és establir sinergies i aliances estratègiques amb organitzacions del sector que permetin expandir el coneixement, els recursos i la promoció del projecte. D'aquesta manera, la visibilització, la professionalització i el finançament són els aspectes primordials per aconseguir l'èxit en els programes de reducció de desigualtats.

En definitiva, petites accions poden crear grans canvis. I és tant a nivell municipal com a l'àmbit privat on les organitzacions tenen la protesta de crear iniciatives mitjançant el joc, l'activitat física o l'aprenentatge d'un esport específic que permeti la integració social, l'apoderament dels joves o la igualtat d’oportunitats.

Si voleu més detall sobre una experiència real, a continuació, teniu la història de ANOPA Project, una ONG local que treballa per reduir les desigualtats dels infants i joves amb diversitat funcional mitjançant l'activitat física a Ghana. Una entrevista amb Andrea Flores, consultora del nostre equip, del seu pas per aquesta organització.