L’estudi de viabilitat: la importància d’anar més enllà dels números en un projecte esportiu

L’estudi de viabilitat: la importància d’anar més enllà dels números en un projecte esportiu

L’estudi de viabilitat és un instrument clau per a qualsevol projecte esportiu. Aquesta eina suposa una informació clau i essencial en la presa de decisió de tirar endavant qualsevol projecte. Tenir en compte diferents escenaris econòmics en els que ens podem trobar ja sigui en el funcionament de la instal·lació o servei o la valoració de les diferents formes de finançament possible són elements que qualsevol estudi de viabilitat haurà de contemplar. Però en el sector esportiu l’estudi de viabilitat econòmica no és suficient. La viabilitat també pot ser esportiva o social.

Per tant, segons el tipus d’organització promotora del projecte esportiu tindrà més rellevància un tipus de viabilitat que un altre d’acord a les polítiques definides i els interessos d’aquesta. En ocasions, hi haurà projectes que tindran una elevada viabilitat social i/o esportiva i es portaran a terme tot i tenir una baixa viabilitat o que requeriran d’altres fonts de finançament de la seva despesa operativa. L’esport, requereix de projectes i instal·lacions d’aquestes característiques per tal de poder garantir l’accessibilitat a l’esport a tots els ciutadans així com poder donar sortida a l’esport d’alt rendiment. Altres vegades, que el projecte tingui uns resultats econòmics positius és l’element decisiu. En tots els casos però serà necessari tenir en compte els tres tipus de viabilitat,  ja que la interacció entre les tres pot determinar el millor model de gestió d’aquesta o possibles aliances i col·laboracions per al seu desenvolupament o posada en marxa.