Projectes

Liderar la gestió del canvi

Projectes

No cal dir que estem vivint un moment d'incertesa, de constant canvi. La gestió del canvi ha estat un element que s'ha treballat molt en les organitzacions en els últims anys amb l'objectiu de potenciar les oportunitats que el canvi pot generar així com minimitzar la...