Publicacions

Incidència del SARS-CoV-2 a l’esport local

Publicacions

La SARS-CoV-2 ha incidit amb força en l’esport local, provocant un impacte de relleu en els diferents àmbits que conformen el sistema esportiu. Sabem però què ha suposat el tancament de les instal·lacions esportives? Quantes hores d’activitat esportiva s’han perdut...