Actualitat

Liderar la gestió del canvi

Projectes

No cal dir que estem vivint un moment d'incertesa, de constant canvi. La gestió del canvi ha estat un element que s'ha treballat molt en les organitzacions en els últims anys amb l'objectiu de potenciar les oportunitats que el canvi pot generar així com minimitzar la...

Incidència del SARS-CoV-2 a l’esport local

Publicacions

La SARS-CoV-2 ha incidit amb força en l’esport local, provocant un impacte de relleu en els diferents àmbits que conformen el sistema esportiu. Sabem però què ha suposat el tancament de les instal·lacions esportives? Quantes hores d’activitat esportiva s’han perdut...

L’esport com a disruptor

Estratègia i Innovació

Cap a on es dirigeix el sector esportiu? Podem preveure que ens trobarem en un futur? La destinació final no es pot divisar perquè no sabem quines seran les limitacions ni cap a on evolucionarà l’esport, però hi ha una premissa que és única: l’esport s’ha...