Pla d'Equipaments Esportius de Badalona: planificació estratègica per un servei de qualitat

Pla d'Equipaments Esportius de Badalona: planificació estratègica per un servei de qualitat

Badalona comptarà amb una piscina olímpica i amb un nou Estadi de futbol, propostes reflectides en el darrer Pla d'Equipaments Esportius realitzat al municipi

El pla presentava com a objectiu l'avaluació de la xarxa d'equipaments esportius de Badalona i de la gestió que se'n realitzava d'aquests, així com planificar la possible cobertura de les necessitats en equipaments que es detectessin, adaptant-se a la nova realitat urbanística i a la demanda dels serveis dels ciutadans.

Durant la fase d'anàlisi, es va treballar amb una metodologia molt participativa en la qual es van visitar més de 200 instal·lacions esportives, es van realitzar 6 dinàmiques de grup amb entitats esportives del municipi i es van entrevistar 6 persones rellevants dins el sistema esportiu badaloní.

La diagnosi realitzada va derivar en la concreció de 6 línies estratègiques de treball d'acord al paper que haurien de tenir els equipaments esportius del municipi en el futur. Una d'aquestes línies, encaminada a fer visualitzar els equipaments i espais esportius com a elements vertebradors del territori, va derivar en una proposta de construcció d'una piscina olímpica que portaria el nom de l’exitosa nedadora badalonina Mireia Belmonte, i per altra banda, en la construcció d'un nou estadi de futbol a la zona esportiva de Montigalà.

El projecte realitzat va complir amb els objectius inicialment establerts, dotant als responsables municipals d'una eina de planificació estratègica a mitjà-llarg termini per a oferir un servei de qualitat a la ciutadania en l'àmbit esportiu.