Assistència tècnica en el disseny i gestió del servei de fitness al Fontanals Golf

Assistència tècnica en el disseny i gestió del servei de fitness al Fontanals Golf

Assistència tècnica en la creació d’un nou servei de fitness en un club de golf de referència 

Disseny i direcció d'un nou servei de fitness en un club de golf ja en funcionament.

Itik Consultoria va haver d’aprendre i adaptar-se a un model de treball ja existent, intentant aportar millores i innovacions per a una millor gestió. A més, es focalitzà el model de negoci en un context diferent a l'habitual, degut a la tipologia elitista del club i a la situació geogràfica del mateix.

Juntament amb la propietat, es van dissenyar els espais adients, seleccionar la maquinaria i material de fitness escaients, així com dissenyar la imatge corporativa definitiva del club. Per altra banda, Itik Consultoria va ser l’encarregada de dissenyar els serveis i activitats adients a oferir, a més d’especificar les característiques del personal competent per a dur-ho a terme.

Durant els primers mesos de funcionament, Itik va realitzar la gestió del centre fins a la finalització del contracte, moment en que es va traspassar la gestió, amb el suport d’un manual d’operacions.

Un dels elements importants perquè aquest tipus de projecte prosperi és intentar entendre i compartir els objectius i la filosofia dels directius. A més, s'han de conèixer bé els treballadors i saber treure'n el màxim rendiment.