Situació dels clubs esportius a Catalunya (2009-2015)

Situació dels clubs esportius a Catalunya (2009-2015)

La comparació realitzada a través de la reedició de l’estudi de 2009 és clau per identificar les noves tendències i els canvis que s’han produït en el món associatiu esportiu català en els darrers anys, situant-se en el nou context

Amb l’objectiu de comparar els resultats obtinguts anteriorment sobre els clubs esportius catalans, es desenvolupà la reedició de l’estudi de 2009, amb la finalitat d’identificar l’evolució que aquests havien experimentat i analitzar els principals canvis en la seva estructura i funcionalitat. A través del treball de camp, es van obtenir les dades dels clubs, que més tard es van tractar amb el programa informàtic estadístic SPSS.

Un dels elements més rellevants de l’estudi, van ser els canvis identificats arrel de la impulsió de normatives per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària, les quals regularitzen la situació dels individus que treballen als clubs esportius. Els clubs més grans, van iniciar un procés de regularització de la situació laboral dels subjectes afectats amb contractacions laborals, i els més petits, amb ingressos menors, van haver de procedir a dita regularització, a través de la contractació de voluntariat.

Així doncs, a partir d’aquest estudi es van poder conèixer les diferències experimentades en el període de 2009 a 2015, en el qual es van produir canvis de caire socio-econòmic que influïren en l’estructura d’un gran nombre de clubs catalans. Tot i això, s’ha de destacar que aquest teixit associatiu ha sabut mantenir el seu rol i essència dins del sistema esportiu local català.

Aquest procés i la reedició d’un estudi, dóna la possibilitat d’analitzar el mateix col·lectiu en diferents moments del temps, presenciant així la seva evolució i identificant els canvis que aquests van experimentant.