Estudi del perfil dels participants a les Barcelona Caminades

Estudi del perfil dels participants a les Barcelona Caminades

La determinació d'un perfil característic de participant a un esdeveniment permet donar resposta a les necessitats d'aquest oferint millores adaptades

L'objectiu de l'estudi era obtenir una fotografia del perfil dels participants al programa Barcelona Caminades. Aquest programa de cicles anuals de caminades, no competitives i aptes per a totes les edats, promou una activitat saludable, senzilla, i oberta a tothom, com és caminar. Des de l’any 2000, el programa ha vist augmentar, any rere any, la xifra de participants, una mostra palpable de l’èxit generalitzat de l’exercici de caminar, un dels exercicis més practicats per a la majoria de barcelonins i barcelonines.

Durant la fase de treball de camp es van realitzar més de 2.000 enquestes in situ entre els participants de 5 caminades diferents realitzades entre juny i desembre del 2013. L'estudi realitzava una comparativa entre les diferents caminades així com es realitzava un anàlisi dels resultats a nivell global. L'estudi porta a la conclusió de que una activitat de baix impacte com és caminar està directament relacionat amb el sexe i edat dels participants, atraient més a gent gran a partir de 50 anys, que no pas a joves, i sobretot a dones. El 80% dels participants són de la ciutat de Barcelona, havent diferències de participació entre districtes. Els motius principals de participació, a banda de per fer exercici, són de caire lúdic i social.

Per altra banda, comparant els perfils de participants a aquests esdeveniments amb els de les diferents curses que es realitzen a la ciutat, el perfil característic de les caminades és el d'una dona de 51 a 60 anys, i el perfil de participant a curses és un home de 36 anys.

A través d'un estudi del perfil dels participants d’un esdeveniment com aquest, es possibilita l’anàlisi de les característiques tant d’aquests com de les de la mateixa activitat. De la mateixa manera, es poden oferir les millores i adaptacions necessàries per tal d'ampliar el nombre de participants i aconseguir una bona fidelització dels actuals, garantint la qualitat del servei.