Pla de Comunicació Digital INEFC: un salt qualitatiu en la comunicació

Pla de Comunicació Digital INEFC: un salt qualitatiu en la comunicació

L’INEFC ja compta amb el seu propi pla de comunicació digital, on es planteja la creació d’una nova web corporativa adaptada a les necessitats i corrents comunicatives actuals.

L’actual web de l’INEFC presenta un disseny poc atractiu per a la lectura així com diferents aspectes a millorar en quant a la usabilitat, legibilitat i accessibilitat d’aquesta, aspectes clau per una bona interacció amb l’usuari. Donat que els principals usuaris de la web són estudiants i futurs estudiants, la gran majoria nadius digitals, millorar aquests aspectes resulta clau per obtenir una bona reputació digital enfront una competència cada cop més present.

El Pla de Comunicació Digital dissenyat per Itik Consultoria constava de 3 grans blocs: anàlisi i diagnosi, desenvolupament del pla de comunicació i de l’execució, gestió i control. Els 4 plans d’acció establerts al bloc de desenvolupament del pla anaven focalitzats a pàgina web, xarxes socials, webs satèl·lit i formació personalitzada. La metodologia emprada va ser molt participativa, realitzant entrevistes en profunditat amb els responsables de comunicació de l’INEFC, dinàmiques de grup amb els departaments vinculats a la informació de la web així com un treball col·laboratiu amb la persona responsable de comunicació de la  organització.

Amb el pla es va donar un salt qualitatiu en la comunicació de l’organització, fent que la seva web, la dinamització de les xarxes socials i la visibilització de les seves avantatges competitives fossin aspectes clau que han de respondre a la realitat de l’INEFC i la seva visió de futur com a centre referent, de qualitat, excel·lència i modernitat.