Pla Estratègic Esport Escolar Aràbia Saudita

Pla Estratègic Esport Escolar Aràbia Saudita

Les nenes saudites aconsegueixen fer Educació Física a les escoles tal i com proposava Itik Consultoria al Pla Estratègic de l'Esport Escolar de l'Aràbia Saudita.

Itik Consultoria va ser l'empresa seleccionada pel Govern de l'Aràbia Saudita mitjançant un concurs mundial per concebre i implantar el primer pla estratègic per al foment de l'esport escolar d'aquest país. Tres eren els principals objectius del pla: combatre l'obesitat infantil (de les més altes del món), aconseguir que més nens  -i per primer cop nenes- facin activitat física a les escoles i obtenir atletes d'alt nivell mitjançant la creació de centres d'alt rendiment.

El desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física en horari lectiu a tot el país així com l'estructuració d'una oferta per a la promoció de la pràctica d'esport entre les escoles en col·laboració de les federacions esportives saudites, van ser els dos eixos estratègics principals.

El pla es va desenvolupar en diferents etapes de treball diferenciades. Durant la primera etapa es va realitzar un procés de benchmarking internacional, analitzant els sistemes esportius de 16 països diferents i comparant el seu desenvolupament esportiu i educatiu. Durant la segona fase, Itik Consultoria va formar un equip de 6 experts a nivell mundial que van ajudar a interpretar les dades obtingudes. A la darrera fase, de caire propositiu, es van realitzar les propostes a implementar al país saudita.

Amb el pla desenvolupat per Itik Consultoria, el Govern de l'Aràbia Saudita ha multiplicat per 50 el pressupost per al foment de l'esport escolar i ha permès que per primer cop les nenes saudites puguin realitzar l'assignatura d'educació física en horari escolar.