Cercles de Comparació Intermunicipals

Cercles de Comparació Intermunicipals

Itik Consuloria realitza el seguiment i suport a més de 130 tècnics municipals participants als Cercles de Comparació Intermunicipals dels Serveis d’Esports i d’Educació.

Els Cercles de Comparació Intermunicipals són un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l’àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, amb els quals es pretén mesurar, comparar i avaluar resultats mitjançant uns indicadors comuns prèviament consensuats, intercanviar experiències entre els municipis participants així com impulsar la millora dels serveis que hi participen.

Itik Consultoria col·labora en aquest projecte de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005 en el Servei d’Esports i des de l’any 2012 en el Servei d’Educació, sent la consultora encarregada de donar suport en el procés de disseny del quadre d’indicadors, en la recollida de dades per part dels municipis, així com en l’anàlisi dels resultats i la participació en els tallers de millora.

Per a la realització del seguiment a més de 130 tècnics municipals de més de 60 municipis diferents, Itik Consultoria ha creat eines específiques de detecció d’errors en la recollida de dades, així com instruments que permeten validar les dades amb efectivitat. De la mateixa manera ha incorporat l’ús de vies de comunicació complementàries adaptades al nou context, així com aporta el seu coneixement del sector i experiència en la interpretació dels resultats obtinguts en cada edició.