Auditoria de funcionament del Servei d’Esports de la UPC

Auditoria de funcionament del Servei d’Esports de la UPC

Treballadors compromesos amb voluntat i motivació per a millorar l’organització actual.

L’entorn social, esportiu i comunicatiu en els darrers anys ha evolucionat exponencialment, fet que es reflecteix en el dia a dia de les universitats. Per tal d’adaptar el Servei d’Esports de la UPC al nou context en el que s’englobava i adequar els recursos com l’oferta esportiva es va realitzar una auditoria de funcionament del servei a diferents nivells.

El paper d’itik consultoria va ser el lideratge i realització de diferents metodologies i perspectives d’anàlisi per arribar a una proposta d’actuació adaptada a les necessitats de l’organització i del seu entorn impulsada i consensuada amb tot l’equip de treball.

Aquest fet, ha facilitat la implementació de les diferents estratègies i accions a desenvolupar i així evitar generar pors i incertesa davants dels canvis. És més, el procés participatiu per part de tots els implicats, va propiciar un ambient de motivació i entusiasme per fer front als nous reptes i oportunitats plantejats.