Estudis d’hàbits esportius de la població escolar

Estudis d’hàbits esportius de la població escolar

El coneixement dels hàbits esportius de la població escolar és clau per promocionar i fomentar la pràctica d’activitat física i esport entre els infants i els joves. Aquest fet és de gran importància tenint en compte l’increment de la taxa d’obesitat infantil que es dóna en l’actualitat i els problemes de salut que se’n deriven. Els estudis d’hàbits esportius d’escolars permeten identificar aspectes determinants de la pràctica físico-esportiva per fer front a aquestes problemàtiques i generen les eines adequades per promocionar i fomentar l’esport entre els més petits. (Més informació, aquí).

Els estudis d’hàbits esportius dels escolars són investigacions socials que tenen per objectiu principal conèixer l’estat del col·lectiu escolar en la pràctica físico-esportiva, tenint en compte:

 

 

Un estudi d’aquest tipus és el primer pas per poder crear i proposar noves actuacions sobre aquest col·lectiu que cada vegada es sent més atret per les noves tecnologies, els recursos digitals i el sedentarisme que els envolta. Introduir aquests hàbits des de ben petits és el que assegurarà un futur amb una població sana, activa i practicant d’activitat física i esport.

En l’actualitat són diferents països, comunitats i inclús ciutats les que han apostat per realitzar un estudi d’hàbits esportius als seus escolars amb resultats que els han permès fomentar polítiques per tal de canviar els hàbits dels més petits i treballar per una població escolar saludables i activa.

 

 

Des d’Itik Consultoria, coneixedors de la importància en la realització d’aquest tipus d’estudis i les dificultats existents en la seva execució, hem dissenyat una metodologia pròpia que garantitza la màxima representativitat amb un eficient ús dels recursos. Aquesta metodologia realitzada amb èxit ens ha permès desenvolupar els següents estudis d’hàbits esportius de la població escolar:

Aquests estudis són el punt de partida per al disseny i implementació de les polítiques esportives en edat escolar. La nostra àmplia experiència ens permet assessorar aquest procés i aplicar un sistema de seguiment i avaluació dels resultats.