Auditories del programa d’ajudes i beques per l’esport en edat escolar de l’IBE

Auditories del programa d’ajudes i beques per l’esport en edat escolar de l’IBE

Arriben les ajudes econòmiques a qui han d’arribar?

Auditoria de la implementació del programa d’ajuts i beques per a les activitats esportives en horari per a la població escolar no lectiu promogut per l’Institut Barcelona Esports.

Des de l’any 2016 l’Institut Barcelona Esports encarrega a Itik Consultoria la realització d’una extensa auditoria per validar la correcta implementació d’aquest programa destinat a més de 12.000 infants de la ciutat de Barcelona.

Partint del procés establert en el procés d’adjudicació i gestió d’aquestes beques per part de l’IBE i les entitats esportives homologades de la ciutat, s’han desenvolupat diferents metodologies de cada edició per tenir en compte les diferents perspectives dels agents implicats:

Amb aquest treball continu en el temps, a banda d’identificar els incompliments en la implementació del programa, també ha permès  un major coneixement de la realitat social i singularitats de les entitats, les famílies i el seu entorn que han derivat a aplicar millores en diferents etapes del procés amb bons resultats i valoració per totes les parts implicades.