Seguiment dels ajuts i beques de l'IBE

Seguiment dels ajuts i beques de l'IBE

Projecte amb la finalitat de validar el correcte desenvolupament del programa d’ajuts i beques promogut per l’Institut Barcelona Esports.

Des de l’any 2016 l’Institut Barcelona Esports encarrega a itik consultoria aquest treball per tal de garantir que les ajudes arriben a les famílies destinatàries i així com conèixer amb major profunditat el procediment de gestió dels ajuts a través de les diferents entitats homologades per l’IBE.

A la primera fase es van dur a terme realitzar més de 1.600 trucades a les famílies per a la comprovació de la recepció de l’ajut. Els casos que van afirmar no haver rebut l’ajut o que no ho sabia, van ser validats a la segona fase.

En aquesta segona part de l’estudi, es van realitzar les visites a cada una de les 46 entitats per dur a terme el procés d’auditoria en la validació de la documentació requerida i necessària.

El projecte va permetre identificar aquelles entitats que no complien amb els requisits i que per tant, havien de millorar la seva gestió dels ajuts, així com reconèixer les principals dificultats del procés d’ajuts segons les entitats, tot aportant unes propostes de millora del procediment.

Tanmateix, l’estudi ha aportat un coneixement de la realitat social i singularitats de les entitats i el seu entorn gràcies a aquest procés de validació dels ajuts atorgats per l’Institut Barcelona Esports.