Esport i feina: impacte i creixement territorial

Esport i feina: impacte i creixement territorial

La utilització de l’activitat física i l’esport com a generació d’activitat econòmica en els àmbits del turisme esportiu i la generació de llocs de treball.

El potencial paper transformador de l’esport és la base d’aquest projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme amb dos objectiu clars: potenciar iniciatives que generin activitat econòmica i potenciar iniciatives que generin ocupació. Dins d’aquest projecte territorial ambiciós, Itik Consultoria ha elaborat el mapa d’activitat econòmica de l’esport de la comarca des de les diferents perspectives que intervenen.

Una vegada finalitzada la fotografia del punt de partida amb la identificació i classificació de les potencialitats en tot el territori, s’han concretat unes estratègies inicials que els promotors del projecte utilitzaran per a desenvolupar a partir d’unes taules de treball territorials i promoció de projectes específics. El procés realitzat fins a la concreció de les estratègies, amb l’establiment la creació i ampliació d’una metodologia específica d’avaluació ha permès que a més el territori compti amb una base de dades actualitzable de forma continua, eines d’anàlisi i diagnosi del mapa d’activitats i una identificació de potencialitats i oportunitats de treball de gran valor per seguir treballant en aquesta direcció.