Creació d’una metodologia i eina per a la gestió de subvencions de la Real Federació Espanyola de Futbol

Creació d’una metodologia i eina per a la gestió de subvencions de la Real Federació Espanyola de Futbol

Unificació de criteris tècnics, millora de la metodologia per al procés de subvencions i creació d'una eina específica de la Real Federació Espanyola de Futbol.

Davant la necessitat del la RFEF d'impulsar i dotar de major transparència el sistema de distribució de subvencions, aquesta va encarregar a itik consultoria la creació d'una metodologia pròpia per a millorar el procés i alinear-lo a les estratègies d'aquesta organització. Mitjançant una anàlisi exhaustiva de les despeses de les federacions territorials i autonòmiques, els criteris determinats pel Consell Superior d'Esports i l'estratègia de futur de la RFEF s'han realitzat les següents accions:

Per a agilitar el procés i facilitar el treball a les federacions territorials i autonòmiques, així complir amb els principis de transparència, es va crear una eina de base que permet preveure les necessitats inicials i la posterior justificació de les subvencions. A més aquesta eina genera un informe visual amb els principals criteris i línies estratègiques de la RFEF.