Els Ajuntaments i l’Esport (2010-2016)

Els Ajuntaments i l’Esport (2010-2016)

Fotografia de la situació esportiva municipal de la província de Barcelona: 120 municipis van participar amb l’objectiu d’analitzar l’estat dels Serveis d’Esports i la seva evolució des del 2010.

 

Un dels principals objectius de la reedició de l’estudi fou comparar els resultats obtinguts anteriorment, al 2010, entorn el Servei d’Esports dels ajuntaments. Així doncs, es pogueren identificar tant l’evolució d’alguns ítems, les tendències traçades en aquells 6 anys com també nous aspectes emergents que eren inexistents al 2010.

Entre els aspectes identificats en l’estudi, destacaren:

  • Tendència de recentralització del Servei amb la reducció en el número d’organismes autònoms
  • Irrupció de les xarxes socials com a canal de comunicació per a totes les edats
  • Preocupació latent des del Servei d’Esports per la gestió de l’espai públic urbà i natural amb un increment d’utilització
  • Limitació de recursos econòmics i de personal davant una demanda molt diversa

Estudis d’aquestes característiques esdevenen essencials ja que la identificació de tendències i reptes de futur donen la possibilitat de poder avançar-se a les demandes, preveure modificacions així com permeten planificar-se amb antelació de cara als propers anys. Així doncs, i amb les darreres dades per l’edició de 2016 es va poder prendre el pols a la situació actual i donar les primeres pinzellades de cap on es dirigia l’esport municipal.

La possible elaboració d’una nova edició esdevé essencial per tal de donar continuïtat a les dades ja sigui per confirmar les tendències traçades en aquests darrers anys o per identificar rumbs diferents que puguin provocar canvis significatius en les polítiques esportives municipals actuals.

Es poden consultar els estudis de les dues edicions en els següents enllaços:

I la presentació dels principals resultats de la segona edició realitzada a l’INEFC: