Observatori de l'Esport i de l'Activitat Física de Barcelona

Observatori de l'Esport i de l'Activitat Física de Barcelona

L’Observatori de l’Esport de Barcelona ja és tota una realitat. Neix la nova plataforma oberta d’informació esportiva municipal de Barcelona amb totes les dades de l’activitat física i l’esport disponibles de la ciutat. 

 

L’Observatori de l’Esport de Barcelona (OEB) es va crear amb l’objectiu de permetre a la població barcelonina i als agents que prenen part en el camp esportiu d’obtenir i disposar d’un conjunt de dades que mostren l’evolució de l’esport a la ciutat des de diferents àmbits. Per aconseguir-ho es van extreure les dades més rellevants dels estudis d’investigació disponibles fins al moment per crear taules i gràfics per tal de fer-ho visual i atractiu per al lector.

El contingut que es va seleccionar per formar part de l’Observatori de l’Esport de Barcelona, va ser organitzat en 7 diferents grans àmbits, que són els que es presenten a continuació:

  • Pràctica esportiva
  • Agents dinamitzadors
  • Espais esportius
  • Activitats i esdeveniments esportius
  • L’esport i l’Ajuntament
  • Impacte de l’esport a la ciutat
  • Normativa de l’esport

A mode d’exemple, a continuació es mostra com es visualitzen el conjunt de dades disponibles de la ciutat, amb suport visual i amb possibilitat de descàrrega:

Tal i com es mostra, per a cada gràfic amb la presentació de l’indicador desitjat, apareixen diferents ítems, donant així un significat complet i la informació necessària per als lectors. Des del moment de la seva publicació, la plataforma web de l’Observatori està activa i es poden consultar les dades a partir del seu enllaç web disponible aquí